Suscribete

  • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

  • HPC User Portal

Estado dos sistemas

  • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Compromiso coa Igualdade

  • Igualdad CESGA

Máster HPC

  • Máster HPC

Foro Transfiere 2016

Filtrar por ano:
CESGA

Martes 02/02/2016 13:10

Nova: Casos de simulación en PEME

A simulación numérica é unha ferramenta fundamental para a competitividade das empresas, facilitando a xeración de novos produtos robustos e con gran calidade, reducindo os custos do seu desenvolvemento. Unha vez finalizado o Proxecto CloudPYME2, amosamos casos de uso por pequenas e medianas empresas. Casos Éxito (PDF)

Nova completa

CESGA

Luns 25/01/2016 12:40

Nova: Móbiles e sistemas de información xeográfica para entender os ciclos na natureza.

O proxecto europeo PhenoloGIT pretende construír, probar e avaliar toda unha infraestrutura de datos espaciais (IDE) baseada en código aberto e estándares baixo a directiva europea INSPIRE, que permita levar á escolas de primaria e secundaria a observación dos fenómenos naturais, así como a análise e a utilización de datos e estratexias de investigación sobre estes na aula.

O CESGA, principal socio tecnolóxico e impulsor da proposta, contribúe neste proxecto desde dúas das súas áreas, a de sistemas de información xeográfica e a de e-learning. O proxecto é coordinado pola Universidade de Plymouth (Gran Bretaña), e participa como socio tamén por parte galega, o CPI multilingüe O Cruze, de Cerceda. A universidade danesa VIA, así como o Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe do goberno lituano completan o consorcio europeo. Esta proposta ten unha duración de 3 anos, e está enmarcada na Convocatoria Erasmus+ da Comisión Europea.

Nova completa

CESGA

Mércores 20/01/2016 10:36

Nova: Como facer realidade o HPC en Europa

Leonardo Flores Añover e Augusto Burgueño Arjona da Comisión Europea exploran como e por que Europa debe xogar un papel de liderado en HPC no mundo.

A Computación de Altas Prestaciones (HPC, polas súas siglas en inglés) é hoxe unha das máis importantes prioridades. Europa pode conseguir o liderado mundial en HPC, non polo capricho de ser o primeiro en ter a máquina máis rápida senón para dominar esta tecnoloxía estratéxica e poñela ao servizo dunha Europa máis competitiva e innovadora e para axudarnos a abordar os problemas aos que se enfronta a nosa sociedade.

A converxencia do HPC, big data e cloud permitirá que emerxan novas aplicacións e servizos. Novos métodos de acceso facilitarán a ‘democratización do HPC’. Por exemplo, se sobre plataformas cloud pódense poñer a disposición recursos HPC e ferramentas software para análise e simulación, isto permitirá producir mellores produtos e servizos a pequenas e medianas empresas (PEME), que hoxe carecen de capacidade internamente. Por outra banda, un cloud para ciencia aberta permitirá á comunidade científica beneficiarse de grandes capacidades computacionais e dunha gran abundancia de información e datos primarios abertos a través dunha infraestrutura HPC e de datos baseada en tecnoloxías cloud.

Nova completa

CESGA

Mércores 20/01/2016 10:27

Nova: Realidade Aumentada para a Educación en Ciencia

A realidade aumentada (AR) representa unha gran promesa como ferramenta de aprendizaxe. Pero ata agora, a maior parte de investigación centrouse na tecnoloxía e a AR utilizouse principalmente para fins comerciais. Como ferramenta de aprendizaxe a AR apoia un enfoque baseado na curiosidade científica cun alto nivel de participación dos estudantes. Por outra banda, AR ofrece o potencial de facilitar a aprendizaxe enfocado en situacións do ‘mundo real’, onde o contido de AR está ligado a situacións reais e cuxa visualización realízase a través de dispositivos móbiles. Ademais, a tecnoloxía ofrece a visualización de procesos complexos ou invisibles ao ollo humano.

O proxecto producirá materiais para facilitar a aprendizaxe e participación dos estudantes, e tamén se crearán exemplos de modelos sobre como os profesores poden utilizar esta tecnoloxía e promover a participacion dos seus alumnos nas súas clases. O principal resultado do proxecto é o desenvolvemento dunha metodoloxía, materiais e directrices de aprendizaxe.

Nova completa

CESGA

Mércores 09/12/2015 10:08

O Ministerio de Economía e Competitividad aportará 34 millóns de euros en catro anos para a instalación do MareNostrum4.

España albergará en 2016 un dos supercomputadores máis avanzados do mundo, o MareNostrum4, que se situará no Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). O Consello de Ministros autorizou as modificacións presupuestarias necesarias para que o Ministerio de Economía e Competitividad poida aportar 34 millóns de euros ao BSC-CNS para a adquisición do MareNostrum4. Este supercomputador forma parte do proxecto europeo Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE), cuxo obxectivo é a creación dunha infraestructura europea de supercomputación de alto rendemento. Deste xeito España, a través de BSC-CNS, continúa sendo un dos catro socios principais deste importante proxecto.

O MareNostrum4 será un dos nodos principais da rede distribuída de supercomputación europea, PRACE, que permitirá realizar operacións de cálculo complexo, cada vez máis necesarios en simulaciones de alto nivel. Esta iniciativa ten como obxectivo mellorar a competitividad científico-tecnolóxica europea, posibilitando que os investigadores teñan acceso ás tecnoloxías de supercomputación e, xa que logo, desenvolver novos paradigmas industriais que reforcen o papel de Europa e do noso país no contexto global. Nas próximas semanas autorizarase o convenio que posibilita que España poida atender os compromisos derivados para acoller este supercomputador.

A aprobación polo Consello de Ministros fai posible iniciar unha nova fase do proxecto europeo de supercomputación PRACE, no que España poderá manter a súa condición de socio principal xunto a Alemania, Francia e Italia. Este feito permitirá a España mellorar o seu posicionamiento estratéxico en Europa en materia de supercomputación, atracción de capitais, atracción de talento e mellora das capacidades tecnolóxicas das infraestructuras españolas de supercomputación.

MareNostrum4 formará parte da rede de Infraestructuras Tecnolóxicas Singulares (ICTS) e aumentará a potencia de cálculo da Rede Española de Supercomputación (RES). Cando o proceso de autorización, licitación e compra finalice, substituirá ao MareNostrum3, cuxos compoñentes serán distribuídos a diferentes nodos da RES.

Nova completa

1111 novas