HPC User Portal

  • HPC User Portal

Estado dos sistemas

  • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Compromiso coa Igualdade

  • Igualdad CESGA

Máster HPC

Filtrar por ano:
CESGA

Martes 31/03/2015 12:11

Nova: Dez Anos dun Templo da Supercomputación en Catalunya

O Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) fai 10 anos este mes de abril. O Centro no que participan o Ministerio de Economía e Competitividade do Governo de España, a Generalitat de Catalunya e a Universitat Politècnica de Catalunya leva xa unha década operando o supercomputador Mare-Nostrum ao servizo da comunidade científica nacional, internacional e da industria.

Nestes anos, o BSC-CNS ten atraído exitosamente talento investigador de primeira liña, participado nalgunhas das principais iniciativas europeas en cómputo de altas prestacións e levado a bo fin significativos proxectos con Dez Anos dun Templo da Supercomputación en Catalunya grandes  multinacionais foraneas e do país.

O Centro ten actuado nestes anos como un importante difusor de coñecemento e tecnoloxía en cómputo avanzado a través da Rede Española de Supercomputación (RES).

O BSC-CNS é unha das principais infraestruturas de e-Ciencia coas que conta á comunidade científica e tecnolóxica de España.

Dende estas páxinas queremos expresar o noso recoñecemento aos avances acadados nesta década ao tempo que dexesamos un esplendoroso futuro á esta instalación ao servizo do coñecemento en España.

Nova completa

Cursos e eventos

Venres 27/03/2015 00:00

O CESGA ofrece aos seus usuarios a posibilidade de empregar un novo servizo Big Data baseado en Hadoop. Este servizo leva xa en produción desde o pasado 4 de novembro del 2013. Esta infrastructura de Big Data está construída a partir dos servidores cloud de computación e almacenamento do centro, e proporciona máis de 200 cores e 10 TB de almacenamento

O servizo Big Data permite o procesado de grandes volumes de información en paralelo.

Este curso é unha introdución ao servizo e servirá de base para posteriores cursos máis avanzados. Os asistentes aprenderán a usar o servizo de xeito que podan aproveitalo dentro da súa área de traballo.

Enlace ao curso

Nova completa

CESGA

Xoves 05/03/2015 10:24

Nova: El Centro de Supercomputación de Galicia se incorpora como socio al Clúster Audiovisual Galego

El Clúster Audiovisual Galego (Clag) ha incorporado como socio a la Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA), con el objetivo de establecer sinergias que impulsen la innovación en el sector audiovisual gallego y colaborar en el desarrollo de proyectos innovadores que redunden en el beneficio de sus empresas. El CESGA se integra también en la Junta Directiva del clúster como vocal de I+D+i, junto a la Televisión de Galicia, representada por Esther Medina.

La incorporación del CESGA al Clúster Audiovisual Galego refuerza la decidida labor que está llevando a cabo el clúster para el impulso y el desarrollo de nuestro audiovisual mediante el fomento de la innovación. Además permitirá a ambas entidades acometer proyectos de I+D+i conjuntamente incrementando la competitividad de este sector.

Nova completa

CESGA

Luns 02/03/2015 12:53

Nova: Xornada de presentación do Instituto Español de Matemáticas

O pasado xoves 26 de Febreiro, responsables das sedes do Instituto Español de Matemáticas (IEMath) desenvolveron unha xornada de traballo, telemática e aberta, na que deron a coñecer a toda a comunidade matemática o estado actual da súa plataforma dixital e as capacidades dos equipos que a conforman. Fixo a presentación Presidente da Comisión de Posta en Marcha do IEMath e actual reitor da USC, Juan Viaño.

O Instituto Español de Matemáticas creouse en 2007 como centro en rede con sedes en Galicia, Granada, Madrid e Barcelona. O seu principal obxectivo é deseñar e executar accións estratéxicas globais no ámbito da investigación matemática dirixidas a mellorar a transferencia de tecnoloxía, a formación de novos investigadores, a presenza internacional, a promoción do talento e a definición do perfil profesional do matemático.

Para a consecución dos seus obxectivos, e por mor súa estrutura en rede, o IEMath dedicou os seus esforzos e recursos económicos á creación dunha plataforma dixital – aloxada no Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) con sede en Santiago– que pretende incrementar a colaboración científica en España.

A plataforma de colaboración e telepresencia de última xeración, deseñada á medida dos requerimentos da comunidade matemática pola empresa galega GDI, está composta por unha plataforma dixital centralizada no CESGA, que permite a interconexión simultanea de 20 sistemas HD, ou 40 SD, incorpora a posibilidade de conectar Pc.s, mac´s tablets y smarphones. Outra innovación e a posibilidade de seguimento dos eventos vía straeming ata 750 participantes concurrentes, con chat e datos en alta resolución.e a grabación do evento, para a sua consulta posterior. A solución cumpre con todolos estandares da Union Internacional de Telecomunicacións. (ITU).

A comunidade matemática poderá seguir en tempo real, e consultar posteriormente nun repositorio, calquera evento relevante no ámbito das matemáticas celebrado en España e empregar os recursos arquivados para a formación de estudantes de grao e posgrao.

Xornada

A xornada contou coa intervención da Directora Xeral de Investigación Científica y Técnica do Ministerio de Economía e Competitividade. Á intervención de Juan Viaño seguiulle a xestora europea do Instituto de Ciencias Matemáticas, Susana Matas, que expuxo as oportunidades no ámbito das convocatorias europeas en H2020, e o investigador do Centre de Recerca Matemàtica, Tomás Alarcón, que explicou os retos matemáticos que hoxe presenta a investigación en bioloxía.

Ver aquí a axenda da xornada: http://www.iemath.org/jornada-de-presentación-del-iemath

Nova completa

CESGA

Luns 23/02/2015 15:59

Nova: Gradiant e CESGA alíanse para impulsar proxectos de innovación

Gradiant e CESGA, asinaron na mañá de hoxe un Convenio Marco de Colaboración co obxectivo de establecer a colaboración entre as partes para intensificar, promover e regular actividades que contribúan a mellorar a capacidade científica, técnica e formativa das institucións, sempre dentro do seu ámbito de interese.

O acordo permitirá a ambos os dous Centros acometer proxectos de I+D+i conxuntamente incrementando a competitividade concorrendo conxuntamente "como unha única entidade" a convocatorias tan importantes como Horizonte 2020.

As actividades a desenvolver no marco deste convenio inclúen, pero non están limitadas, ás seguintes:

  • Proposta e desenvolvemento de proxectos de investigación conxuntos así como a cesión entre ambas as dúas partes de recursos de investigación, tanto humanos coma técnicos, incluíndo a execución de códigos de Gradiant con necesidades HPC e/ou Big Data nas plataformas de cálculo e almacenamento xestionadas por CESGA.
  • Formación, capacitación e intercambio de persoal propio.
  • Organización conxunta de cursos, seminarios e congresos.
  • Transferencia de información e software. Colaboración na difusión de actividades e produtos.

Nova completa

1068 novas