HPC User Portal

  • HPC User Portal

Estado dos sistemas

  • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Compromiso coa Igualdade

  • Igualdad CESGA

Máster HPC

  • Máster HPC

Foro Transfiere 2016

Filtrar por ano:
CESGA

Luns 24/08/2015 11:17

Os Sistemas de Información Xeográfica (SIX) descríbense a miúdo como sistemas que integran software e hardware para o manexo, procesado, análise e visualización de datos xeorreferenciados. A información espacial inclúe múltiples temáticas como variables ambientais, económicas, culturais ou demográficas.

Nos sistemas de cómputo de altas prestacións do CESGA integramos as ferramentas SIX, GRASS e SAGA. Estas son aplicación gratuítas e de software libre, cuxos módulos poden ser integrados con metodoloxías de computación paralela e distribuída.

Como problema de proba executouse unha análise básica de SIX como é a análise de visibilidade dun punto nun territorio determinado. Este é un dos principais usos de SIX en arqueoloxía, orientado a conseguir diferentes valoracións; como o dominio do territorio por parte dos habitantes dos asentamentos nun período cultural concreto. Neste caso o cálculo realizouse para 2.300 xacementos da Idade de Ferro sobre un modelo do terreo de 10 metros de resolución para toda Galicia.

O resultado obtido foi a clasificación de cada un dos asentamentos protohistóricos en base a un cálculo realizado de forma conxunta para todos eles e sobre un mesmo modelo do terreo, e en base a uns parámetros comúns e coñecidos. Os resultados con ambas as aplicacións (SAGA e GRASS) foron similares, sendo máis aceptables os realizados con GRASS. En canto ao rendemento obtido polas aplicacións, este vese afectado significativamente pola distribución dos datos e as tarefas no HPC. Queda por tanto como liña de investigación, o deseñar procedementos e técnicas que permitan optimizar os tempos de cálculo e por tanto a eficiencia das análises.

 

Nova completa

CESGA

Luns 17/08/2015 11:40

Nova: Dispoñible a plataforma de Open Innovation do proxecto CloudPYME

A Open Innovation (Innovación Aberta) defínese como un fluxo de coñecemento entre os límites internos e externos das organizacións para acelerar os procesos de innovación das empresas. Esta nova metodoloxía de innovación é unha estratexia en que a empresa comparte coñecemento co seu ambiente externo, buscando compartir invencións e coñecemento que poidan ser transformadas en innovacións. Esta propón que os resultados sexan alcanzados en todo tipo de actividades relacionadas coa innovación, desde a prospección e a análise até a explotación de oportunidades de innovación, usando tanto coñecementos externos como ideas internas e camiños internos e externos para alcanzar o mercado.

A plataforma, promovida por CATIM, AIMEN, AIMMAP e CESGA, os catro socios do proxecto CloudPYME financiado polo programa POCTEP de colaboración transfronteiriza España-Portugal, pon especial coidado en garantir que os usuarios sexan organizacións serias que busquen unha colaboración honesta. É por iso que, durante o proceso de solicitude de alta no sistema e o de publicación de solicitudes de innovación, as entidades participantes contarán coa supervisión e o apoio dos socios do proxecto para evitar o mal uso do servizo.

Nova completa

CESGA

Luns 10/08/2015 09:25

A nova estratexia nacional americana será audaz, importante e encerra máis complexidade que a chegada á lúa.

O Presidente dos Estado Unidos comunicou a "Iniciativa Estratéxica Nacional de Computación (NSCI) " anunciada có fin de maximizar os beneficios da Computación de Altas Prestacións (HPC) para o incremento da competitividade económica e descubrimentos científicos, o Goberno dos Estados Unidos debe crear unha estratexia Federal coordinada de investigación desenvolvemento e innovación en HPC.

A coordinación e colaboración entre as institucións que compoñen o eco-sistema da supercomputación americana, son a clave determinante para alcanzar os obxectivos marcados.

Ver fonte da nova: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/07/29/executive-order-creating-national-strategic-computing-initiative

Nova completa

CESGA

Venres 07/08/2015 13:39

A Plataforma Tecnolóxica Europea de Computación de Altas Prestacións (ETP 4 HPC) ven de publicar a Axenda Estratéxica de Investigación en HPC na que resalta as prioridades para Europa. A plataforma recoñece que a computación de altas prestacións xoga un rol fundamental á hora de estimular o crecemento económico en Europa.

Recoñece, tamén, que para manter a súa competitividade, Europa precisa mellorar as suas capacidades apoiandose no uso da computación, sin embargo, hoxe o meirande uso de HPC faise en grandes centros de investigación e nalgunhas grandes empresas. Recoñece igualmente a necesidade de que a computación de altas prestacións se torne máis extendida e se xeralice o seu uso entre o tecido empresarial, particularmente entre ás pequenas e medianas empresas.

Europa mantén unha porción significativa dos recursos HPC dispoñibles no mundo, ainda que apenas unha pequena parte da tecnoloxía e infraestructura está desenvolvida en Europa. En HPC, Europa é hoxe, de modo fundamental, tecnolóxicamente dependente. Mentres, outras rexións invisten considerablemente mais do que o facemos os europeos en novas tecnoloxías, arquitecturas e software especifico para cómputo de altas prestacións.

A Axenda Estratéxica salienta ás áreas nas que a industria considera que Europa precisa facer os maiores esforzos para non perder terreo e manterse competitiva fronte a outras rexións do mundo.

Coa visión de apalancar o poder transformador do HPC para relanzar a competitividade europea en ciencia e innovación industrial, a plataforma tecnolóxica definiu ás áreas nas que os axentes europeos deberían concentrar os seus esforzos de I+D+i.

Nova completa

CESGA

Mércores 29/07/2015 14:11

Nova: RuralSchoolCloud. Solución de computación na nube para escolas rurais europeas

O CESGA no ano 2010, con financiación de HP Labs, comezamos a andadura dunha liña de traballo para explorar as potencialidades do cloud computing, a computación na nube, para mellorar a forma de traballar, colaborar, ensinar e aprender nunha contorna especial, a das pequenas escolas rurais galegas, agrupadas en unidades chamadas Centros Rurais Agrupados (C.R.A.).

No ano 2014 o CESGA, coa participación da USC, e colaboración da Xunta e Balidea, obtivo financiación dun proxecto europeo para validar e mellorar a solución noutras zonas rurais e illadas de Europa. O proxecto RuralSchoolCloud, liderado polo CESGA, e coa participación de 7 institucións de 6 países: Gran Bretaña, Italia, Grecia, Dinamarca, España e Macedonia (gobernos locais, universidades, institucións formativas), supón a internacionalización dunha liña de traballo innovadora liderada por institucións galegas.

O proxecto segue baseandose no emprego de software libre e ferramentas na nube para mellorar a colaboración e a aprendizaxe en escolas rurais ou illadas europeas. O próximo día 10 de outubro celebraremos a súa conferencia final en Santiago de Compostela, onde se presentarán os resultados do proxecto e compartirán as experiencias algúns dos seus participantes. Igualmente, o aprendido neste proxecto revertirá na mellora e crecemento da solución implementada nos centros galegos, e posibilitará a exploración de novas áreas de traballo e aplicación innovadora das tecnoloxías no ensino-aprendizaxe.

Nova completa

1088 novas