Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Política do Sistema de Xestión Integrado

A Fundación CESGA ten como misión, contribuír ao avance da ciencia e a técnica mediante a investigación e aplicación de computación e comunicacións de altas prestacións, en colaboración con outras institucións, para beneficio da sociedade.

No compromiso coa calidade e mellóraa continua da organización e da súa desempeño enerxético, asíntanse os propósitos da institución:

 • PERSOAL: Proporcionar unha contorna laboral co que se identifique, séntase recoñecido e no que se desenvolva tanto profesional como persoalmente.
 • USUARIOS / CLIENTES: Potenciar o seu desenvolvemento e competitividad a nivel internacional.
 • PATRONOS: Contribuír activamente ao desenvolvemento das súas políticas.
 • PROVEEDORES: Establecer alianzas que potencien mutuo desenvolvemento e competitividad.
 • SOCIOS / COLABORADORES: Ser para eles unha institución confiable, de calidade e coñecemento, que lles aporte valor e complementariedade.
 • OUTRAS ORGANIZACIÓNS: Servir de centro de referencia en computación e comunicacións de altas prestacións con vocación de colaboración.
 • SOCIEDADE: Ser un investimento da cal póidase sentir orgullosa e da que obteña un beneficio directo ou indirecto.
 • DESENVOLVEMENTO ENERXÉTICO SOSTIBLE: Reducir as emisións de gases efecto invernadeiro, e con iso a pegada ambiental, mediante mellóraa continua do desempeño enerxético.
 • INFORMACIÓN E RECURSOS: Garantir a disponibilidade de información e dotar dos recursos necesarios para poder conseguir os obxectivos e metas suscitados.
 • REQUISITOS LEGAIS: Cumprir cos requisitos legais, contractuales e de calquera outro tipo aos que se comprometa.
 • ADQUISICIÓNS: Apoiar a adquisición de produtos e servizos enerxéticamente eficientes e o deseño para mellorar o desempeño enerxético.

Así mesmo, nestes propósitos van implícitos os seguintes valores:

 • COMPROMISO: Contribuír activamente ao logro da misión a través do esforzo, profesionalidade e responsabilidade.
 • CREATIVIDADE: Fomentar a proposición de ideas creativas con liberdade.
 • ÉTICA e IGUALDADE: Respecto mutuo e valoración da persoa independientemente da súa condición.
 • TRABALLO EN EQUIPO: Traballar de forma cooperativa con outros mediante a participación, o uso de comunicacións abertas, recoñecendo a cada un as súas achegas.
 • FLEXIBILIDAD: Estar abertos aos cambios e manterse continuamente dispostos a explorar novas formas de realizar os traballos.

Esta Política do Sistema de Xestión Integrado, é establecida pola Dirección e é apropiada para o desenvolvemento da actividade diaria da organización dentro do contexto de I D i no que se enmarca. Inclúe un compromiso de cumprir cos requisitos da Fundación CESGA, da lexislación e reglamentación existente e de mellorar continuamente a eficacia do sistema de xestión de calidade implantado. Esta política proporciona o marco de referencia para establecer e revisar os obxectivos de calidade. Compróbase que sexa comprendida por todo o persoal e que son partícipes co que nela se expón e que está dispoñible para as partes interesadas pertinentes. Ademais nas revisións do sistema de xestión, revísase e adecúa a política á situación vixente.