Publicacións Corporativas

CESGA edita dúas publicacións periódicas coa finalidade de manter aos seus usuarios e patróns informados acerca da actividade do Centro: A revista cuadrimestral "Díxitos" e Reportes Anuais de Actividade.

Ademáis, CESGA publica regularmente Informes Técnicos coa finalidade de pór a disposición da comunidade información sobre métodos, técnicas, desenvolvementos e tecnoloxías producidas, implantadas ou testadas por investigadores e tecnólogos CESGA