Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Marzo 2019


 • CESGA ICTS

Departamentos

 • SISTEMAS
 • Funcións:

Manter e optimizar o rendemento dos equipos de calculo e almacenamento do centro, asi como as infrastructuras de soporte. Promover, realizar e xestionar proxectos de I+D+i na área de sistemas e almacenamento.

 • Descrición:

O departamento de sistemas encárgase de dar soporte a todo o equipamento de computación e almacenamento do centro. Isto inclúes os supercomputadores Finis Terrae e SVG (Supercomputador Virtual Galego), así como as infrastructuras de computación grid e cloud e a rede de almacenamento do centro. Ademais do soporte encárgase do despregamento e instalación do equipamento informatico e da análise das melloras soluciones dispoñibles en cada momento. Tamén proporciona servizos de asesoramento nas seguintes lineas: - Deseño e instalacion de clusters - Deseño de CPDs e eficiencia energetica - Computación grid e cloud - Sistemas de almacenamento de altas prestacións. Participar en proxectos de I+D+i en computación.

Sistemas - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 814 email/

 • APLICACIÓNS E PROXECTOS
 • Funcións:

Manter e optimizar as aplicacións de cálculo científico e técnico instaladas nos supercomputadores.
Promover, coordinar e xestionar proxectos do CESGA. 

 • Descrición:

O Departamento de Aplicacións e proxectos ten unha dobre función. Por unha banda, os técnicos de aplicacións dan soporte ás aplicacións de cálculo científico e técnico instaladas nos superordenadores do CESGA. Esto incúe a identificación, intalación, verificación e mantemento das aplicación e ferramentas de desenvolvemento de uso público así como o soporte posterior aos usuarios do CESGA sobre o seu uso. A instalación de novas versións ou de novas aplicacións pode ser iniciada òlos técnicos ou solicitada directamente polos usuarios. Estos últimos poden solicitar tamén a instalación de aplicacións das cales teñan licenza de uso. Deste xeito, dentro da actividade de proxectos, o departamento coordina todos os proxectos do CESGA, así como promove e xestiona directamente aqueles proxectos relacionados coa aplicación da computación e ferrantentas relacionadas. Outros servizos que proporciona son: soporte ao desenvolvemento de aplicacións científicas; asesoramento, análise e/ou desenvolvemento de solucións computacionais; deseño, execución e xestión de proxectos de I+D+i tanto nacionais como internacionais.

 •  COMUNICACIÓNS
 • Funcións:

Manter operativa a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) así como as comunicacións internas do CESGA.
Promover e realizar proxectos de I+D+i na área de comunicacións avanzadas.

 • Descrición:

O Departamento de Comunicacións do CESGA é o encargado de manter operativos os diferentes servizos de comunicacións telemáticas que o CESGA presta en Galicia. Estes servizos engloban  tanto aqueles que o CESGA presta á comunidade galega a través da conectividad a RECETGA e o tránsito de información entre esta e as redes de comunicacións nacionais e internacionais a través de Rede IRIS , como á xestión das diferentes interconexiones   internas do propio Centro. Ademais de manter operativos os diferentes equipos, o departamento desempeña un importante papel de soporte aos diferentes centros conectados sobre as teconolgías de rede, e participa activamente na coordinación e o despregamento de novos servizos na contorna de investigación. Asi mesmo participa en proxectos de I+D+i de comunicacións.

Comunicacións - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 815 email/

 •  TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA
 • Funcións

Promover e xestionar proxectos de I+D+i na área de ebusiness. Promover e xestionar a transferencia á industria dos proxectos e servizos do CESGA. Participar en proxectos coa industria.

 • Descrición:

A área de e-Business & Transfer ten o obxectivo estratéxico de canalizar a transferencia de coñecementos da investigación en ciencias da computación do CESGA, así como fomentar as relacións do Centro coa industria nos campos de investigación relacionados. O departamento  executa tamén a certificación de xestión de calidade ISO 9001 relacionado coas actividades no CESGA.

Transferencia Tecnolóxica - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 818 email/

 •  e-LEARNING
 • Funciones

Promover e xestionar proxectos de I+D+I na área de e-learning e e-colaboración. Promover a integración das TIC en institucións educativas. Participar en proxectos coa industria, universidade e outras institucións.

 • Descripción:

As nosas actividades céntranse:
na participación e deseño de novas propostas de aplicación das TIC en proxectos de investigación e innovación a nivel rexional, nacional e europeo.
na análise das últimas Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas ao campo do E-Learning.
en prestar servizos de planificación, formación e asesoramento en Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas a aprendizaxe.

E-learning - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 819 email/

 •   GIS
 • Funcións

Elaboración e xestión de proxectos I+D+i na área de Sistemas de Información Xeográfica. Dar soporte Gis a usuarios. Captura e automatización de datos. Elaboración de solucións a medida. Mantemento da plataforma GIS.

 

 • Descrición

O obxectivo do Departamento de Sistemas de Información Xeográfica inclúe a realización de análise e proxectos de cálculo na área dos SIG, procesamiento de información vectorial e raster georreferenciada, bases de datos, a realización de estudos que inclúen a análise, programación, visualización, e saídas diversas dos resultados (impresión, aplicacións, intranet, Internet). Ademais, este departamento é responsable da promoción e o apoio da utilización da tecnoloxía SIG na comunidade investigadora galega e no CSIC.

O Centro de Supercomputación de Galicia ten unha ampla experiencia na realización de proxectos con Sistemas de Información Xeográfica, entre os que destacan aqueles relacionados con medioambiente, medio mariño, transporte, industriais ou socioeconómicos.

GIS - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 817 email/

 • PROMOCIÓN COMUNICACIÓN
 • Funcións

Planificación, coordinación e execución das actividades de diseminación do Centro. Desenvolvemento, edición e mantemento de ferramentas de comunicación (website, listas de distribución, revista “Díxitos”, workshop anual, reporte anual de actividade, etc.). Organización e loxística das accións incluídas no Plan Anual de Formación de persoal e usuarios. Organización de conferencias, workshops e seminarios. Xestión de relacións cos medios de comunicación.

 • Descrición

Os obxectivos do departamento de promoción e comunicación céntranse en manter informados os patróns, á comunidade de usuarios, aos socios tecnolóxicos e á sociedade en xeral acerca dos recursos, servizos, proxectos, desenvolvementos e logros científicos do Centro.

Promoción e comunicación - Teléfono Teléfono: 981 569810 - Ext.: 811 email/