Síguenos ...

  • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

  • Servicios para Empresas

díxitos Decembro

  • díxitos Decembro 2017

  • CESGA ICTS
  • Equipamento de servizo xeral dispoñible no CESGA

O CESGA conta na actualidade co seguinte equipamento que dá servizo a distintas aplicacións tanto para uso interno como externo.

- Cabinas de blades
- Servidores de propósito xeral.
- Armarios para aloxamento de servidores

  • Servizos soportados pola presente infraestrutura

A infraestrutura arriba descrita permite proporcionar diferentes servizos, que se describen con maior detalle na sección SERVIZOS da presente web: 

- Servizo de aloxamento de servidores físico
- Servizo de aloxamento de servidores virtuais 
- Servizos de GIS
- Servizos de colaboración e aprendizaxe de seminario web virtual e aula virtual
- Servizos internos á rede interna CESGA.

  • Tecnoloxía utilizada para provisión de servizos: 
Indicamos a continuación un extracto das tecnoloxías involucradas enlazando ás diferentes fontes de información sobre cada tema concreto.