Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Decembro

 • díxitos Decembro 2017

 • CESGA ICTS

 3 voto(s)


Qué e un Webinar?

Coñécese como "webinar" (Webmin, reunión en liña, webmeeting,conferencia web en directo ...) a unha especie de software con interface webpopularizado no ámbito de negocio, que permite a unha persoa organizar a través de Internet un encontro virtual entre un grupo de persoas determinado,para realizar unha sesión de adestramento, obradoiro, demostración dun produto, etc. en tempo real. Estes programas inclúen unha serie de ferramentas de comunicaciónesencialmente síncronas, (streaming de audio, chat, vídeo, pizarra electrónicacompartida, compartir escritorio remoto, etc.) Para facilitar a interacción entre os participantes.

Subir

Cómo funcionan estas ferramentas?

Para organizar un evento con tales ferramentas, o primeiro a facer é contratarun prestador de servizos. A empresa con prezos en función do número departicipantes e da duración da sesión. Outra forma é mercar o softwarenecesario e instala-lo nunha máquina, que nos permitirá explotar a aplicaciónde acordo coas nosas necesidades.

 Unha vez que temos a ferramenta lista para utilizarse, o responsable da actividade propón unha sesión webinar, a aplicación envía a os usuarios rexistrados no evento, a hora á que terá lugar a reunión en liña, e o enderezo web ao quedeben conectarse co seu nome de usuario e contrasinal.

Unha vez conectado, todos os participantes poden ver a imaxe do organizador e escoitalo (ben por streaming de audio ou facendo unhachamada multiconferencia). O organizador pode expor verbalmente un tema, mentres mostra aos participantes unha aplicación, presentación ou documento no seu ordenadoren tempo real. Pode incluso permitirlles facer cambios en calqueradocumento que aparece.

Pola súa banda, os participantes poden pedir a palabra para falar na sesión(con aclaracións, preguntas, presentacións) cun micrófono, por conferenciatelefónica ou por escrito nun chat de texto (dependendo do software utilizado).

O organizador pode enviar preguntas para os participantes para saber se eles están seguindo a sesión e comprendendo as explicacións (verdadeiro / falso, etc) . Toda a sesión pode ser gravada, será rexistradas as accións realizadasdentro da ferramenta (como audio, anotacións, ver ou modificar os documentos, preguntas, etc.) para máis consultas baixo demanda.

En canto aos requirimentos de hardware e software do organizador/profesor, estes dependen en gran medida do software utilizado para o Webinar pero soen ser:

 • PC con 256 MB de RAM
 • Navegador web.
 • Tarxeta de sonido, alto-falantes e micrófono
 • Boa conexión a Internet: ADSL por exemplo.

Para os que atenden só require a instalación de software, que comeza no momento no que se conectan ao evento por primeira vez e ten o seguintes requisitos hardware e software:

 • PC con 256 MB de RAM
 • Navegador web.
 • Tarxeta de sonido, alto-falantes e micrófono
 • Boa conexión a Internet: ADSL por exemplo.
 • Un programa ou plug-in cliente co que conectarse ó Webinar (depende do software utilizado polo organizador)

Subir

Algunhas características comunes a estes programas

Como enunciábamos con anterioridade, os webinar dispoñen fundamentalmente de ferramentas de comunicación sincrónica, tales como:

 • Encerado electrónico compartido.
 • Chat de texto.
 • Streaming de audio ou audioconferencias telefóncias.
 • Vídeo do profesor ou videoconferencia por conmutación.
 • Escritorio remoto compartido: o organizador pode compartir cos asistentes calquera aplicación do seu PC.
 • Ferramentas de preguntas e respuestas tales como baterías de preguntas tipo test (V/F, elección única ou múltiple, encher o espacio, etc) que pódense enviar en teempo real ós alumnos para que contesten. Soen dispor dun contador de respostas para ver os resultados.
 • Ferramenta de votación /petición del turno para falar.
 • Navegador web compartido.
 • Transferencia de ficheiros.
 • Control remoto: calquer participante pode tomar o control da aplicación cando llo permita o profesor; é decir, un participante pode visualizar, realizar anotacións ou editar calquer documento electrónicamente.
 • Ferramenta para realizar anotacións e para resaltar.
 • Ferramenta de grabación : graba as sesións impartidas na aplicación.
 • Conexión a PCs remotos: permite a conexión a un PC remoto para traballar con él.

Subir

Aplicación dos Webinars en e-Learning

Aínda que foron creadas para realizar as funcións descritas na área empresarial (demostracións de produtos, reunións, etc.) , este tipo de ferramentas e-learning poden ser un complemento moi útil para transmitir as sesións de formación a grupos pequenos de alumnos dispersos, pero concapacidade de coincidir temporalmente cos outros.

Captura de imaxe da ferramentaO Cesga conta cunha ferramenta de traballo colaborativo en rede (Seminar) que permite celebrar reunións por videoconferencia, organizar sesións expositivas a través da rede, seminarios web, entrevistas, etc ... baseada na ferramenta de código aberto Openmeetings.

 Algunhas das áreas nas que pode empregar esas ferramentas:

 • Para traballar de forma cooperativa nun grupo ou grupos de investigación dispersos xeográficamente.
 • Para impartir cursos de doutorado.
 • Para dar conferencias.
 • Para impartir un seminario sobre unha temática específica.
 • Para realizar tutorías grupales ou individuales: xa que permiten realizar unha atención personal e individualizada, posibilitando correxir en tempo real os documentos elaborados polos alumnos.
 • Para ensinar a utilizar unha aplicación software a un número reducido de usuarios.
 • Para realizar presentacións a un grupo de alumnos.
 • Para enviar/presentar traballos: pódense enviar traballos ó profesor a través da transferencia de ficheiros ou been presentarllos a través do escritorio compartido.
 • Etc. 
 •  

Estas aplicacións en e-learning, para sacarlles o máximo beneficio, o mellor é usalas inteegradas dentro dun Sistemas de Xestión do Aprendizaxe.

Subir

 Ónde podo atopar ferramentas deste tipo?

Son moitas as ferramentas deste tipo que temos dispoñible. Abaixo presentamos unha pequena lista:

Subir

Valorar: