Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Suscribete

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Estado dos sistemas

 • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Compromisso com a igualdade

MSO4SC-17-TSP2 - 1 Ténico/a Superior Proyecto

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 27/12/2017
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de início dos pedidos:  27/12/17 ás 9:40
 • Data limite para os pedidos:  8/01/18 ás 14:00.

Se ofrece: contrato temporal para realización de proyecto específico de investigación "MSO4SC: Mathematical Modelling, Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing"

Duración estimada contrato: 12 meses

Titulación requerida: Nivel 3 (Master Oficial) segun el Marco Español de cualificacion para la Educación Superior recogido en el Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio o cualquier otra equivalente de planes anteriores, en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: Informática, Física, Matemáticas o Telecomunicaciones.

Formas de envio de la documentación:

 • A través de la web en formato PDF.
 • Al apartado de Empleo, AQUÍ.
 • Por correo postal dirigido a la Fundación CESGA en Avda. de Vigo s/n, Campus Sur 15705 Santiago de Compostela.

*Para acceder actualizar su navegador


Documentación solicitada

 • Cópia de Curriculum Vite (obrigatório).
 • Cópia de título (obrigatório).
 • Cópia de BI (obrigatório).
 • Cópia de pedido (obrigatório).
 • Cópia de justificante de meritos (obrigatório).
 • Títulos idiomas Inglês, Galego, ... (obrigatório).
 • Modelo Dados Pessoais (obrigatório).


Apresentação de C.V.:
Os interessados podem se inscrever na oferta de emprego através do site ou bem enviar o C.V. e a documentação requisitada nas bases publicadas para este posto indicando referência, antes da data limite, ao seguinte endereço: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sul) 15705 Santiago de Compostela.

Para qualquer dúvida ou consulta:  Formulário de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.