A presente sección proporciona ao usuario un punto de entrada para a solicitude telemática de servizos estándar ofrecidos polo CESGA.

Adicionalmente tamén poderá atopar información relativa a:

  • Políticas de uso e acceso aos servizos
  • Punto de acceso a outras solicitudes de forma automatizada como poden ser a "Solicitude de Visita" ao CESGA, ou a "Solicitude de acceso ao CPD" para a realización de intervencións.