Síguenos ...

  • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

  • Servicios para Empresas

díxitos Decembro

  • díxitos Decembro 2017

  • CESGA ICTS

Aplicacións

pyMPI

Versións dispoñibles:

SVG

  • 2.5b0

Descrición


pyMPI

O linguaxe interpretado Python proporciona un gran entorno de construcción de scripts e entornos de control. Mentres que Python presenta un modelo basado en threads, o seu diseño básico non é particularmente apropiado para a programación paralela. A extensión pyMPI foi diseñada para proporcionar operacións paralelas para Python sobre plataformas paralelas distribuidas usando MPI.

Guía de uso


Este paquete está instalado nos servidores Finistarrae e SVG. Para o seu uso é necesario habilitar unha serie de variables de entorno dependentes do servidor:

Finis Terrae versión 2.5b0

Para o seu uso é necesario cargar o módulo correspondente a pyMPI, e todo o seu entorno quedará configurado para a súa utilización:

$ module load pyMPI/2.5b0 

Existen dous módulos de pyMPI un para HP MPI (pyMPI/2.5b0, o módulo por defecto) e outro para Intel MPI (pyMPI/2.5b0-intel).

pyMPI debe executarse con mpirun:

$ mpirun -np 4 pyMPI pi.py

A execución en cola do caso anterior realizaríase da seguinte maneira:

qsub -l num_proc=1,s_rt=00:10:00,s_vmem=1G,h_fsize=1G -pe mpi 4 script.sh

onde script.sh contén:

#!/bin/bash
#$ -cwd
module load pyMPI/2.5b0
mpirun -np $NSLOTS pyMPI pi.py

SVG versión 2.5b0

Para o seu uso é necesario cargar o módulo correspondente a pyMPI, e todo o seu entorno quedará configurado para a súa utilización:

module load pyMPI/2.5b0

Esta instalación de pyMPI usa mpich2. pyMPI debe executarse con mpirun:

mpirun -np 4 pyMPI pi.py

A execución en cola do caso anterior realizaríase da seguinte maneira:

qsub -l num_proc=1,s_rt=00:10:00,s_vmem=1G,h_fsize=1G script.sh

onde script.sh contén:

#!/bin/bash
#$ -cwd
module load pyMPI/2.5b0
mpirun -np $NSLOTS pyMPI pi.py

URL Manual

Soporte


Ante calquera dúbida ou problema co uso deste paquete de software diríxase a aplicacions@cesga.es