Irais Bautista Guzmán
Irais Bautista GuzmánTécnica superior de proxecto Quantum Spain
Teléfono de contacto +34 981 92 12 71
Centralita: +34 981 56 98 10
15702 Avenida de Vigo s/n Santiago de Compostela, A Coruña
www.cesga.gal