Descripción del proyecto

XesveTIC – deseño óptimo da arquitectura dun sistema integral do control veterinario de explotacións gandeiras

Periodo: 2007-05-02 – 2009-06-30 (28 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID