Project Description

XesveTIC – deseño óptimo da arquitectura dun sistema integral do control veterinario de explotacións gandeiras

Period: 2007-05-02 – 2009-06-30 (28 months).

Funded by: D.X. de ID