Esta mañá tivo lugar no CESGA a entrega de premios aos mellores Traballos de Fin de Mestrado (TFM) do Mestrado Interuniversitario de Altas Prestacións na súa edición 2022/2023. Foron concedidos ao alumno Daniel del Castillo de la Rosa polo seu traballo con título “Implementación paralela do algoritmo HSI-MSER para ou rexistro de imaxes hiperespectrais” dirixido por Álvaro Ordóñez Iglesias, Dora Blanco Heras e Francisco Argüello Pedreira; e ao alumno Xico Fernández Lozano polo seu traballo con título “Análise Distribuída de Datos Sobre a Marcha para Simulacións Numéricas baseado en Ray” dirixido por Emilio José Padrón González.

O Máster Interuniversitario de Altas Prestacións é un máster impartido conxuntamente pola UDC e a USC, coa colaboración de CESGA, cuxo obxectivo é o de dar unha formación profunda e detallada acerca das diferentes tecnoloxías empregadas na área da Computación de Altas Prestacións a futuros profesionais e investigadores do campo. Esta área atópase en auxe nos últimos anos grazas ao continuo aumento de investimento tanto público como privado para o desenvolvemento de sistemas cada vez máis potentes e con menor custo enerxético.

A docencia deste máster segue un modelo híbrido, que permite aos alumnos seguir as clases de maneira presencial na aula ou ben de forma en liña mediante plataformas de videoconferencia. A docencia recibida polos alumnos é de alta calidade, impartida polos 24 profesores da UDC ou a USC, todos asociados ben ao CITIC (A Coruña) ou ao CiTiUS (Santiago de Compostela) e con extensa bagaxe investigadora no ámbito da Computación de Altas Prestacións. Ademais, o máster pódese cursar completamente en inglés, polo que ten unha gran proxección internacional.

A calidade do máster permitiulle recibir a finais de 2022 o Selo de Excelencia da Xunta de Galicia. Este recoñecemento trae consigo unha dotación económica que permita continuar co crecemento do título. Entre as diferentes accións convocáronse dous premios aos mellores Traballos Fin de Máster (TFM). Presentáronse ao devandito premio 6 dos 12 alumnos que concluíron o máster durante o curso 2022/23, e tiveron que presentar o seu traballo diante dun tribunal de marcado carácter internacional, que incluía non só a un membro do CESGA senón tamén a un profesor da Cergy Paris Université (Francia) e a un investigador do Jülich Supercomputing Center (Alemaña).