A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA (en diante CESGA), en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico indícalle a continuación os datos de información xeral deste sitio web:

Titular: FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

  • Dirección: Avda de Vigo, s/n (Campus Vida), CP 15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
  • Contacto: info@cesga.gal
  • CIF:  G-15852981

Condicións de acceso e utilización do sitio web

O acceso ao sitio web www.cesga.gal réxese polas normas establecidas no presente documento, e será responsabilidade exclusiva dos usuarios, que mediante a súa utilización aceptan as advertencias legais, condicións e termos de uso nela contidos.

Cando un usuario accede á páxina web, poden quedar rexistrados parámetros tales como a dirección IP, as ligazóns visitadas ou a data e a hora da conexión. A finalidade do devandito rexistro non é outra que a meramente estatística, non estando dispoñible para a entidade calquera outro dato de carácter persoal como o nome, dirección, teléfono, correo electrónico ou calquera outro que non poida ser solicitado polo mero feito de navegar polo sitio web, a non ser que sexa o propio usuario quen proporcione  devanditos datos nos formularios dispostos para tal fin.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web e das utilidades que se lle proporcionen, absténdose dunha utilización do mesmo con fins ilícitos ou prohibidos, que infrinxan a legalidade vixente ou poidan resultar lesivos aos intereses de CESGA.

En liña co anterior, o Usuario comprométese a utilizar os contidos postos á súa disposición no sitio web, en concreto e sen que esta numeración teña carácter limitativo, os textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, links e demais contidos audiovisuais, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte.

Limitación de responsabilidades

Así mesmo, CESGA non garante a inexistencia de erros de acceso ao sitio web ou ao seu contido, nin que estea atópese actualizado. Con todo, empregará todas as medidas ao seu alcance para evitar erros ou emendalos.

Da mesma maneira, CESGA non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no equipo ou dispositivo empregado para a conexión, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.

CESGA resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar información deste sitio web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso ao usuario, podendo a tal fin limitar ou non permitir o acceso á contido web.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos do Sitio web incluíndo o título enunciativo, pero non limitativo as marcas, denominacións, logotipos, imaxes, textos, deseño, e calquera outro signo distintivo do Sitio web pertencen a FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA.

Así, o acceso aos devanditos contidos ou elementos non outorga ao usuario o dereito de alteración, modificación, explotación ou reprodución, distribución, comunicación pública ou calquera outro dereito que corresponda ao titular do dereito afectado. Todo uso non autorizado do Sitio web dará dereito a CESGA para exercitar as accións que correspondan en virtude da lexislación aplicable.

Protección de datos

Lea nosa Política de Protección de Datos respecto a os datos que se recollen nesta mesma páxina, no apartado «Política de Privacidade».

Política de ligazóns

Neste Sitio web ofrécense ligazóns a páxinas Web de terceiros mediante botóns, links, banners, etc. A utilización das citadas ligazóns é da súa exclusiva responsabilidade xa que CESGA non se responsabiliza dos contidos dos sitios web enlazados. Doutra banda, no caso de que calquera empresa ou particular desexen establecer ligazóns con destino ao Sitio web www.cesga.gal deberán respectar as seguintes estipulacións:

A ligazón soamente poderase dirixir á páxina principal do Sitio web, e abarcar toda a extensión da pantalla da páxina principal, non podendo incluír devandita ligazón como parte doutra Web ou dentro dun dos seus “frames” ou crear un “browser” sobre calquera páxina do Sitio web.

A páxina que realiza a ligazón non poderá declarar que o mesmo está autorizado por CESGA, nin incluír a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, slogan ou calquera outro tipo de elemento identificativo da entidade. CESGA exclúe expresamente que se poidan realizar ligazóns desde aquelas páxinas Web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orde pública ou as normas sociais xeralmente aceptadas.