Proxectos cofinanciamento Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia NextGenerationEU/PRTR

Sistema de almacenamento

Actualización do sistema de almacenamento en rede do CESGA ICT2021-006904

Este proxecto supón unha expansión significativa da infraestrutura de almacenamento en rede, coa incorporación de 2 Petabytes (PB) de capacidade adicional. Esta mellora, que inclúe unha nova controladora Netapp Fas9500, fortalece o rendemento do sistema existente, a Fas9000, en funcionamento desde 2017 en CESGA. A capacidade de ampliación sopórtase sobre 280 novos discos de 10 TB en tecnoloxía rotacional NL-SAS .

Con esta última actualización, o sistema de almacenamento en rede de CESGA agora supera o 3,4 PB de capacidade neta, consolidando a súa posición como un recurso fundamental para a comunidade científica e de investigación. Non só trátase dunha mellora en termos de capacidade, senón que tamén ofrece un rendemento superior que permitirá a CESGA abordar con eficacia os desafíos máis recentes neste ámbito.

A infraestrutura de almacenamento en rede de CESGA distínguese pola súa xestión avanzada e a súa alta dispoñibilidade, o que a fai especialmente adecuada para proxectos onde a continuidade no acceso aos datos é fundamental. Todos os usuarios dos supercomputadores de CESGA beneficiaranse desta actualización, especialmente aqueles involucrados en proxectos intensivos en datos.

Máis información AQUÍ
Sistema de Almacenamiento

 


Plan Complementario de Comunicación Cuántica

Programa de investigación cogobernado e cofinanciado entre o Goberno e as comunidades autónomas para impulsar o desenvolvemento e a implementación de tecnoloxías dixitais cuánticas e reforzar a ciberseguridade en España.

As Comunicacións Cuánticas (CC) son recoñecidas como un sector particularmente estratéxico dentro das tecnoloxías cuánticas de segunda xeración, que son aquelas que se basean na capacidade de manipular sistemas cuánticos individualmente. Así o testemuñan os diversos programas de CC en moitos países, desde Estados Unidos a China. En Europa, CC é a única área que dispón de dous programas marco (FPA) dentro do Quantum Flagship e, ademais, dun programa de infraestrutura único a 10 anos co obxectivo de crear unha rede cuántica paneuropea (EuroQCI). O Plan Complementario de Comunicacións Cuánticas (PCCC) segue as liñas mestras destas iniciativas, contribuíndo aos seus obxectivos tanto científico-tecnolóxicos como de creación de talento e ecosistema industrial.

Máis información www.ciencia.gob.es
Máis información www.cesga.es


Plan Complementario de Ciencias Mariñas

Este programa oriéntase ao despregamento dunha estratexia conxunta de investigación e innovación para abordar de forma sostible os novos desafíos na monitorización e observación mariño-marítimas, o cambio climático, a acuicultura e outros sectores da economía azul.

O CESGA desenvolverá unha plataforma de integración que terá como obxectivo demostrar a mellora na xestión dos datos mariños usando tecnoloxías avanzadas incluíndo HPC. Nesta liña, as tecnoloxías dispoñibles de supercomputación incluíndo as da área de big data deberán usarse neste proxecto para facilitar o uso de diferentes datos mariños, con distintas estruturas, de maneira que se poidan desenvolver diferentes servizos dunha maneira áxil e o máis fácil posible.

Máis información www.ciencia.gob.es
Máis información www.cesga.es


Quantum Spain

Quantum Spain é unha iniciativa impulsada polo Ministerio de Economía a través da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial e financiada cos Fondos de Recuperación.

Co proxecto Quantum Spain perséguense os seguintes obxectivos:

1) Crear un computador cuántico de altas prestacións, a partir dunha aproximación tecnolóxica de cúbits baseados en correntes superconductoras.

2) Crear un servizo de acceso remoto na nube ao procesador, para permitir á industria e ao sector público experimentar cos novos algoritmos cuánticos.

3) Desenvolver algoritmos cuánticos útiles, aplicables a problemas reais. Estes algoritmos farán especial fincapé no desenvolvemento de “quantum machine learning”, en profunda conexión cos avances en Intelixencia Artificial. O proxecto pretende crear un ecosistema cuántico competitivo, con implicacións de medio e longo prazo en tecnoloxías de hardware “deep tech”.

Máis información www.quantumspain-project.es
Máis información www.cesga.es