e-Learning

CESGA promove e xestiona proxectos de I+D+i nos campos do e- Learning e da e-Colaboración, favorecendo a integración das TIC en institucións educativas e participando en iniciativas e proxectos coa industria, universidades e outras institucións. Así, presta servizos de planificación, formación e asesoramento en Tecnoloxías da Información e da Comunicación aplicadas á aprendizaxe e colaboración en diversas contornas, no marco de proxectos de I+D+i.

Ferramentas para e- learning e colaboración:

  • Aula Cesga: Plataforma de xestión de cursos e contidos en liña.
  • Seminar: Webinario para formación e colaboración síncrona e xestión de sesións gravadas.
  • Cúmulo. Repositorio sincronizado de ficheiros na nube, colaborativo e editable en liña.
  • Plataforma para xerar contidos interactivos HTML5.
  • Impresión 3D.
  • Dispositivos e recursos para proxectos AR/ VR/ MR.

e-Learning

Atope aquí toda a información sobre a nosa actividade  https://e-learning.cesga.es/