Computación

O CESGA facilita servizos de computación a empresas, investigadores e tecnólogos que usan herramientas de cálculo científico e tecnolóxico:

  • Servizos de asesoramento na busca, selección e desenvolvemento de algoritmos, programas e arquitecturas.
  • Servizo de porting de códigos optimización de programas.
  • Servizo de análise e deseño de contornos de traballo cómodos e produtivos.
  • Servizo de computación Cloud.
  • Servizo remoto de visualización.

Quen pode acceder a estes servizos?

Todos os investigadores das universidades galegas, centros do CSIC e departamentos de I + D de empresas públicas ou privadas y tecnólogos que demandan, poderán acceder aos servizos de soporte ao cálculo científico do CESGA. Normalmente os investigadores e tecnoloxías que demandan estes servizos son os usuarios dos superordenadores ou traballando de forma habitual con estacións de traballo ou de redeseño de PCs para executar os seus cálculos.

Computación

Servizos de Computación do Centro de Supercomputación de Galicia

Soporte ao desenvolvemento é un servizo de axuda ao desenvolvemento de software de usuario. O servizo comprende axuda e colaboración en programación en varios idiomas, optimización de código existente, así como axuda á implementación de solucións que combinen diversas tecnoloxías computacionais.

Este servizo é levado a cabo mediante o desenvolvemento de proxectos de 4 meses como máximo e estreita colaboración do usuario e orixinados por unha solicitude de servizo proveniente de este.

Solicitude de servizo

As empresas e institucións privadas, poden acceder a este servizo contactando co Cesga.

Os investigadores que pertencen ao sistema galego galego (SUG) ou ao CSIC, que participan en actividades de I + D + i co CESGA.

Tarifa

O servizo é gratuíto para os membros do sistema galego galego (SUG) ou do CSIC.

O servizo de horas de cálculo ofrece a posibilidade de executar aplicacións nos servidores de cálculo do centro. Para elo é necesario o sistema de colas instalado nos equipos. Os usuarios con conta de acceso aos servidores poden facer uso do sistema de colas para enviar as súas simulacións.
Solicitude do servizo

Podrá solicitar este servizo a través do formulario de alta de usuarios. Unha vez enviado o formulario de solicitude do servizo, enviaremos as instrucións para conectar aos servidores de cálculo, así como os datos da súa conta de usuario.
Prezo

Este servizo ten un custo orientativo de 10 céntimos por hora de núcleo, dependendo da configuración específica para cada caso. O custo final do servizo variado na función da cantidade de CPU / núcleos consumidos e do soporte técnico requerido. Os investigadores do CSIC e as universidades galegas poderán acceder ao servizo sen custo asociado.

FinisTerrae II é o supercomputador do CESGA que se integra cun 20% na Instalación Científica Tecnolóxica Singular (ICTS) Red Española de Supercomputación (RES).

O FinisTerrae foi cofinanciado pola Xunta de Galicia, o Ministerio de Economía e Competitividade (MINECO), o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) e os Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Logos Infraestructura

Acceso

Os investigadores do SUG e do CSIC poden solicitar acceso a través do seguinte enlace: https://altausuarios.cesga.es/

A Red Española de Supercomputación (RES), mediante convocatorias periódicas, pode acceder aos seus recursos a investigadores pertinentes á comunidade científica de países da UE, do Espazo Económico Europeo e países do programa CYTED.

As convocatorias de acceso teñen como obxectivo principal ofrecer grupos de investigación (ou investigadores individuais) de acceso priorizados aos recursos de computación da RES, para a realización de traballos de investigación, adquisición de coñecementos ou formación nas tecnoloxías de uso na instalación.

Para dar servizo aos usuarios da ICTS, o CESGA abre anualmente un 20% de horas de cálculo de FinisTerrae. Para máis información sobre o acceso ás convocatorias para o sitio web da RES, https://www.res.es/

Big Data

A finalidade deste servizo é permitir aos usuarios introducidos no campo das tecnoloxías Big Data dun xeito sencillo, a través de Hadoop, unha das plataformas máis estendidas neste ámbito.

Apache Hadoop é un software de código aberto amplamente utilizado para almacenar e procesar grandes volumes de datos en paralelo dentro do paradigma Big Data. Os dous compoñentes principais de Apache Hadoop sobre os que despliegan todos os fillos: un sistema de ficheros paralelos (HDFS) onde almacenan os datos para analizar e un xestor de traballos (YARN) que distribúen as aplicacións entre os nodos dispoñibles. Por estes contidos hai varias API de programación que desenvolven as aplicacións. Na actualidade da API de programación máis estendida é Chispa, o que ten un sustitución pouco ao pouco da API Mapa orixinalReduce gracias ás súas melloras de rendemento e á súa sencillez de uso.

O servizo permite traballar de forma sencilla para empregar chispas, colmenas, impala, mapReduce, HBase ou Kafka.

Para obter máis detalles sobre como usar o servicio consultar o portal do mesmo: https://bigdata.cesga.es

Solicitude do servizo Big Data

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema galego galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I + D de institucións e / ou empresas públicas ou privadas, institucións e / ou empresas que participan en actividades de I + D + i con CESGA. , sempre que cumpren cos criterios de adhesión.

Tarifa

Este servizo ten un custo orientativo de 10 céntimos por hora de CPU. O custo final do servizo variado na función da cantidade de CPU / núcleos consumidos e do soporte técnico requirido. Os investigadores do CSIC e as universidades galegas poderán acceder ao servizo sen custo asociado.