Investigación

A misión do Centro de Supercomputación de Galicia é contribuír ao avance da ciencia e a tecnoloxía, a través da investigación e aplicación de informática e comunicacións de alto rendemento, así como doutros recursos de tecnoloxía da información, en colaboración con outras institucións. O beneficio da empresa.

A comunidade de usuarios de CESGA utiliza os recursos e servizos do Centro para producir novos coñecementos que se reflicten nas máis de 200 publicacións que viña informando anualmente e que se poden consultar nos informes anuais de produción científica consultables na sección sobre publicacións.

A investigación de Cesga está centrada na ciencia computacional co obxectivo de contribuír significativamente ao avance das seguintes áreas de interese:

Sistemas operativos de predición en ciencias da Terra

Desde su creación Cesga presta soporte a MetetoGalicia. También presta soporte al sistema europeo de predicción marina Copernicus, a Puertos del Estado y al Observatorio Oceánico de Madeira. Adicionalmente, tienen empleado estos sistemas empresas privadas como Ingeniería del Atlántico o Hidromod que trabajan para puertos de todo el mundo. Proyectos asociados a esta línea de trabajo incluyen: CMEMS, RAIA, COPERNICUS,…

Sistemas de apoio á investigación en Ciencias da Vida

Desde a súa creación, Cesga apoia investigadores en modelado molecular. Na última década, Cesga estivo atendendo a grupos e institucións de investigación que requiren plataformas para o tratamento de exomas e xenomas completos tanto para investigación como clínicos en humanos (FPGMX / SERGAS). Outros grupos de investigación aproveitan estas plataformas para a mellora xenética de especies animais e vexetais de interese económico (USC, UDC, UVIGO, CNB, INIA, …). Máis recentemente, Cesga estivo explorando a colaboración con BIOGA para achegar estes servizos ás súas empresas.

Promoción da aplicación da informática de alto rendemento para a I + D + i nas pemes

O Cesga traballa dende hai máis de 15 anos para achegar as tecnoloxías de supercomputación ás pemes, converténdoo nun dos centros máis activos e recoñecidos de Europa nesta área. Participou na maioría das accións máis relevantes nesta área, incluíndo os proxectos FORTISSIMO, FORTISSIMI 2 e SESAME Net a nivel europeo, Cloudpyme 1 e Cloudpyme 2 a nivel da rexión Galicia-Norte de Portugal, ou a iniciativa RESxPYME liderada por Cesga que busca achegar as capacidades da Rede Española de Supercomputación (RES) ás pemes. A participación nestes proxectos permitiu máis de 50 experimentos empregar informática avanzada en pequenas e medianas empresas do noso contorno.

Sistemas críticos para a xestión de plataformas de servizos informáticos distribuídos

O Cesga integrouse nas diferentes plataformas de servizos informáticos de uso científico que se desenvolveron en Europa dende hai máis de 15 anos. O obxectivo común destas plataformas é o desenvolvemento de novas tecnoloxías informáticas e mecanismos de coordinación entre as distintas infraestruturas que nos permitan afrontar os retos cada vez maiores da ciencia. Os proxectos ligados a esta liña de traballo permitiron o desenvolvemento de tecnoloxías como a rede cmputing ou cloud ou a rede europea de supercomputadores. Os proxectos nesta liña son os europeos Crossgrid, EGEEI, EGEE II, EGEE III, EGI Inspire, EOSC-HUB, PRACE 4IP, PRACE 5IP e Ibergrid. Un dos grandes logros deste grupo de proxectos é o desenvolvemento e a produción posterior das tecnoloxías necesarias para dar conta do uso dos recursos polos diferentes proxectos colaborativos como os que operan no CERN.

Deseño e implementación de solucións tecnolóxicas para a mellora do ensino / aprendizaxe

O Cesga traballa dende moitos anos en infinidade de proxectos en liña, entre eles a Rede de Escolas na Nube. O resultado do proxecto, que foi moi valorado e premiado nacional e internacionalmente (seleccionados mellores e-content nacional e finalistas premios e-content da UNESCO en todo o mundo), foi trasladado á Xunta de Galicia en 2014 (Ministerio de Educación e AMTEGA) que desde entón ofrece este servizo. En 2017 ampliouse como solución a todos os CRA de Galicia. O proxecto levou a un proxecto europeo liderado por Cesga: Rural School Cloud en 6 países: Dinamarca, Italia, Grecia, Gran Bretaña, Macedonia, España.

Tamén nesta área, Cesga pon a disposición da comunidade educativa en Galicia a plataforma aberta AulaCesga que hoxe é empregada por profesores de todos os niveis educativos.

Deseño e implementación de infraestruturas de datos espaciais para I + D + I

Dende a súa creación, o Cesga leva traballando con investigadores de varias áreas para crear sistemas de procesamento de información vinculados ao territorio. Nesta liña de traballo, a través dos proxectos FAROS e ISEAS, avanzáronse importantes en asuntos relacionados coa adaptación ao sector pesqueiro á nova normativa en materia de eliminación de descartes (en colaboración con IIM-CSIC, IEO). Tamén nesta liña desenvolvéronse importantes avances en patrimonio, en colaboración coa USC, a Universidade de Sevilla ou INICPIT-CSIC, traballando con achados arqueolóxicos en Galicia e en Sudamérica, a través de proxectos como IDEPATRI ou ESTRIMNIDES.