Investigación

A misión do Centro de Supercomputación de Galicia é contribuír ao avance da ciencia e a tecnoloxía, a través da investigación e aplicación de informática e comunicacións de alto rendemento, así como doutros recursos de tecnoloxía da información, en colaboración con outras institucións. O beneficio da empresa.

A comunidade de usuarios de CESGA utiliza os recursos e servizos do Centro para producir novos coñecementos que se reflicten nas máis de 200 publicacións que viña informando anualmente e que se poden consultar nos informes anuais de produción científica consultables na sección sobre publicacións.

A investigación de Cesga está centrada na ciencia computacional co obxectivo de contribuír significativamente ao avance das seguintes liñas de investigación:

Computación de altas prestacións

Técnicas de paralelización e programación de aceleradores hardware Benchmarking e análises de rendemento de sistemas de computación. Algoritmos e software de alto rendemento aplicado a áreas relevantes. Análise e optimización de software específico. Arquitecturas (procesadores, memorias, interconexión, almacenamento etc.)/ etc.) de alto rendemento, alta eficiencia enerxética, e seguras.

Códigos Unesco: 3304 – 3304 Tecnoloxía dos ordenadores

Intelixencia Artificial e Ciencia de Datos

Investigación en algoritmos e infraestruturas para Aprendizaxe Automática e outras técnicas de Intelixencia Artificial para o procesado de datos masivos e a creación de sistemas de control, detección e predición. Isto inclúe:

• Algoritmos de aprendizaxe automática con redes neuronais
• Sistemas de predición e control-optimización-recomendación
• Sensórica
• Detección de Anomalías
• Plataformas Big Data para ciencias mariñas e astrofísica
• Optimización de redes neuronais
• Redes neuronais eficientes, fiables e seguras

Códigos Unesco: 3304 – 3304 Tecnoloxía dos ordenadores

Computación cuántica

Investigación en software para a computación híbrida clásico-cuántica, con especial énfase na computación distribuída e na aplicación en casos de uso de alto interese. Esta liña de traballo inclúe:

• Integración entre computadores clásicos e cuánticos, especialmente, a nivel de programación
• Quantum Machine Learning, especialmente relacionado coa liña de investigación 3.
• Algoritmos variacionais, incluíndo algoritmos de optimización clásica para estes algoritmos híbridos e optimización cuántica.
• Algoritmos cuánticos paralelos, con ou sen comunicacións cuánticas.
• Benchmarking de computadores cuánticos.
• Emuladores de computadores cuánticos, a súa eficiencia e novas funcionalidades.
• Seguridade e fiabilidade dos computadores cuánticos

Códigos Unesco: 3304 – 3304 Tecnoloxía dos ordenadores

Comunicacións cuánticas

Investigación no desenvolvemento, integración e uso das comunicacións cuánticas ou quanto-resistentes na infraestrutura actual das TIC e nos servizos dedicados á sociedade dixital.

Códigos Unesco: 3325 – 3325 Tecnoloxía das telecomunicacións

Tecnoloxía Educativa

Análise, deseño e avaliación de solucións baseadas en tecnoloxía computacional para contextos formativos e de colaboración.

Códigos Unesco:
3304 – 3304 Tecnoloxía dos ordenadores
5802 – 5802 Organización e planificación da educación

Sistemas de información Xeográfica (SIX)

• Modelos de datos espaciais.
• Aplicación de técnicas de procesamento, de clasificación automáticas e de representación gráfica de contidos.
• Procesamento cartográfico dixital.
• Modelado de datos arqueolóxicos.
• Servizos inter operables de información xeográfica.
• Aplicación da IA a investigación arqueolóxica.

Códigos Unesco:
2505 – 2505 Xeografía
5599 – 5599 Outras especialidades históricas
5499 – 5499 Outras especialidades xeográficas

Consulta aquí os proxectos realizados no Centro de Supercomputación de Galicia nos últimos anos.