Qué facemos

Servizos destinados ao usuario do CESGA

 • Soporte técnico para a explotación dos sistemas de cálculo.
 • Soporte técnico de aplicacións de cálculo.
 • Almacenamento de datos.
 • Acceso á Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia.
 • Soporte ao desenvolvemento e xestión de plataformas de e-Learning e herramientas colaborativas.
 • Soporte para aplicacións SIG.
 • Transferencia á Industria.
 • Difusión da Información Científica.
 • Para obter unha descrición pormenorizada dos servizos dispoñibles, pode saberse e como se pode acceder a eles e ás tarifas existentes no seu caso, á nave dos submenús que aparecen na parte esquerda da ventana.

Servizos Tecnolóxicos para Empresas

 • Consultoría, información, análise e asesoramento sobre plataformas de computación, simulación, modelización, big data, almacenamento de datos, e-learning, información xeográfica.
 • Tutorización na incorporación de estas tecnoloxías na túa empresa.
 • Capacitación tecnolóxica.
 • Definición de solucións tecnolóxicas adaptadas ás túas necesidades.
 • Demostración de solucións tecnolóxicas.
 • Acceso ao uso de infraestruturas de computación e almacenamento de datos.
 • Acompañamento para o uso da simulación, modelización, big data, analítica.
 • Busqueda de axudas e subvencións no ámbito da investigación, desenvolvemento e innovación.