Infraestruturas do Centro de Supercomputación de Galicia

CESGA dispón de infraestruturas avanzadas destinadas a incrementar a capacidade investigadora e tecnolóxica da comunidade científica e da industria. A alta calidade das infraestruturas dispoñibles, así como a súa singularidade no conxunto do Estado Español, motivouse o reconocemento da instalación como infraestrutura científica tecnolóxica singular de España (ICTS). As infraestruturas máis significativas están destinadas a proporcionar grandes potencias de cálculo computacional en entornos científicos tecnolóxicos por medio de diferentes arquitecturas, así como as redes avanzadas de comunicacións que permiten á comunidade científica tecnolóxica galega acceder ás redes académicas-científicas nacionais e internacionais. por medio de grandes anchos de banda. Existen tamén outras infraestruturas relacionadas coas tecnoloxías da información que proporcionan unha gran variedade de servizos complementarios.

As infraestruturas para I + D + i xestionadas polo CESGA para o financiamento por parte da Xunta de Galicia, Consello Superior de Investigacións Científicas, Ministerio de Economía e Competitividade e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

CESGA é un nodo da Red Española de Supercomputación e datos (RES), a infraestrutura científico técnica singular distribuída polo estado.

Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares