Servizos IT

O CESGA dispón de: infraestruturas de apoio, servidores e conectividade de gran capacidade e fiabilidade, xestión e monitorización automatizados dos mesmos. Por este motivo ponse a disposición dos centros e institucións usuarios devanditos recursos co fin de que poidan utilizalos para a súa xestión propia ou para proxectos nos que estean involucrados.

Estes servizos dan soporte aos diversos proxectos e institucións facilitando condicións de aloxamento de servidores ou infraestrutura virtual sobre a cal despregar os propios servizos.

 • Para unha descrición máis ampla do equipamento hardware que permite a provisión dos devanditos servizos, por favor consulte a sección de Infraestruturas.
 • Para acceder directamente á solicitude de servizos consulte a sección de Soporte de Usuario.
Sistemas de computación

Servizos IT proporcionados polo Centro de Supercomputación de Galicia

Descrición do servizo

Imagen alojamiento servidorEste servizo contempla o aloxamento dun servidor propiedade do usuario no CPD do CESGA, e está orientado a usuarios cun perfil de coñecemento medio-alto. Ao non ser administrado polo CESGA, calquera actuación sobre o sistema, máis aló dos propios problemas que poidan xurdir no aprovisionamento, serán facturados por horas completas a tarifas vixentes.

Hai que ter en conta que os servidores necesitan un determinado mantemento periódico. Polo que se non se ten capacidade e/ou coñecementos para facelo debería optar pola contratación dun servizo de soporte ou delegar esta tarefa nalgunha persoa/empresa.

A máquina así aloxada contará cun servizo de monitorización automático, alertando de posibles problemas ante perda de conectividade.

O servizo de aloxamento pode complementarse con servizos adicionais (backups, monitorización detallada de servizos, etc..)

As condicións que se inclúen nun aloxamento estándar son:

 • Conectividade a internet redundante a RECETGA/RedIris.
 • Alimentación ininterrompida.
 • Unha (ou varias segundo o caso) IP pública/s para o seu acceso a/desde internet.
 • Acceso total por SSH ou Terminal Server ao servidor segundo corresponda.
 • Acceso físico restrinxido ao servidor.
 • Local acondicionado con temperatura controlado.
 • Técnico de soporte á instalación (8h).
 • (Opcional) Firewall perimetral.
 • (Opcional) Backup xestionado polo CESGA.
 • (Opcional) Monitorización detallada de servizos.

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Para realizar a solicitude por vía telemática debe de cubrir adecuadamente na sección de Soporte a Usuario o Formulario de Solicitude de aloxamento de servidor (seleccionando no campo Tipo: “Servidor físico”).

Tarifa

O custo do servizo ten en conta o espazo físico ocupado no armario onde é aloxado, o consumo eléctrico do hardware e de climatización asociado a devandito hardware, o porto do conmutador ao que está conectado, así como un mínimo de 8 horas de soporte por parte dos técnicos do CESGA.

Realizárase unha oferta concreta coa análise de cada caso particular segundo requirimentos e condicións do proxecto no que se enmarque.

Pode solicitar este servizo a través deste formulario.

Política de uso

O servizo adscríbese á política xeral de uso de servizos do CESGA, podendo consultarse esta na área de Soporte a Usuarios: Política xeral de uso aceptable.

Descrición do servizo

Coñécese como servidor privado virtual (VPS) a cada división dentro dun servidor físico, contendo cada unha de éstas divisións asignación de memoria RAM, CPU, disco duro e rede. Cada servidor físico pode aloxar varias máquinas virtuais nestas condicións. O usuario é quen xestiona o servidor virtual, como si se tratase dun servidor físico, e decidir os programas que se executan nel.

Un servidor virtual permite garantir parte dos recursos dunha máquina exclusivamente para el dentro dun servidor compartido por outros usuarios, achegando ao concepto de servidor adicado, dado que o resto de usuarios non poden consumir os recursos que reservan para o primeiro e viceversa.

Este servizo contempla a provisión dun servidor virtual situado nas plataformas de virtualización dispostas polo CESGA. Este tipo de servizo está orientado a usuarios cun perfil de coñecemento medio-alto. Ao non ser administrado polo CESGA calquera actuación sobre o sistema, máis aló dos propios problemas que poidan xurdir no aprovisionamento e xestión da plataforma virtual, serán facturados por horas completas a tarifas vixentes.

Hai que ter en conta que os servidores necesitan un determinado mantemento periódico. Polo que se non se ten capacidade e/ou coñecementos para facelo, deberíase optar pola contratación dun servizo de soporte ou delegar esta tarefa nalgunha persoa/empresa.

O servizo de aloxamento pode complementarse con servizos adicionais (monitorización detallada de servizos, backups, etc..)

As condicións que se inclúen nun aloxamento estándar son:

 • Conectividade a internet redundante a RECETGA/RedIris.
 • Alimentación ininterrompida.
 • Unha (ou varias, segundo o caso) IP pública/s para o seu acceso a/desde internet.
 • Acceso total por SSH.
 • Local acondicionado con temperatura controlada.
 • Técnico de soporte á instalación (8h).
 • (Opcional) Firewall perimetral.
 • (Opcional) Backup xestionado polo CESGA.
 • (Opcional) Monitorización detallada de servizos .

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA, sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

Para realizar a solicitude por vía telemática debe de cubrir adecuadamente na sección de Soporte a Usuario o Formulario de Solicitude de aloxamento de servidor (seleccionando no campo Tipo: “Servidor virtual”).

Tarifa

Realízase unha oferta concreta coa análise de cada caso particular segundo requirimentos e condicións do proxecto no que se enmarque.

Política de uso

O servizo adscríbese á política xeral de uso de servizos do CESGA, podendo consultarse esta en a área de Soporte a Usuarios: Política xeral de uso aceptable.

Descrición do servizo

Eduroam (contracción de edu cation roaming) é o servizo mundial de mobilidade segura desenvolvido para a comunidade académica e de investigación. Eduroam persegue o lema “abre o teu portátil e estás conectado”.

O servizo permite que estudantes, investigadores e persoal das intitucións participantes teñan conectividade Internet a través do seu propio campus cando visitan outras institucións participantes.

Nos últimos anos tomaron gran importancia as tecnoloxías relacionadas co acceso móbil a servizos, tanto desde o punto de vista da telefonía, como desde o punto de vista de acceso a servizos telemáticos que necesiten dunha conexión inarámica a unha rede. Ademais do problema, puramente técnico, de conseguir unha conexión inarámica a Internet, xorden outros relacionados coa xestión de conexións móbiles e a xestión de usuarios que se moven entre organizacións.

Eduroam.es é, por tanto, unha iniciativa englobada no proxecto eduroam de RedIRIS e que se encarga de coordinar a nivel nacional as iniciativas de diversas organizacións co fin de conseguir un espazo único de mobilidade en España. Este espazo único de mobilidade consiste nun amplo grupo de organizacións que en base a unha política de uso e unha serie de requirimentos tecnolóxicos e funcionais, permiten que os seus usuarios poidan desprazarse entre elas, dispoñendo en todo momento de servizos móbiles que poidan necesitar. O obxectivo último sería que estes usuarios ao chegar a outra organización dispuxesen, da maneira máis transparente posible, dunha contorna de traballo virtual con conexión a Internet, acceso a servizos e recursos da súa organización orixe, así como acceso a servizos e recursos da organización que nese momento os acollen.

Doutra banda, Eduroam.es forma parte da iniciativa Eduroam a nivel internacional, financiada a través de GEANT 3, e operada por varias redes académicas europeas e TERENA. Esta iniciativa amplía o espazo de mobilidade ao ámbito académico europeo, a través de Eduroam Europa, e tende pontes con Eduroam Canadá, Eduroam US, e Eduroam APAN (Asia e Pacífico).

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para institucións do sistema universitario galego (SUG), centros do CSIC, departamentos de I+D de institucións e/ou empresas públicas ou privadas e institucións e/ou empresas que participen en actividades de I+D+i co CESGA sempre que cumpran cos criterios de adhesión.

O servizo de Eduroam aos usuarios finais (investigadores e estudantes) debe proporcionalo a institución de orixe de cada un dos seus usuarios.

A adhesión dunha institución galega á iniciativa debe realizarse mediante unha solicitude ao CESGA cubrindo o formulario de Solicitude de servizo Eduroam correspondente. Unha vez se determine que a institución solicitante cumpre os criterios de adhesión procederase a informar á mesma dos medios e configuración que deben articularse co fin de integrarse na xerarquía de autenticación utilizada polo servizo Eduroam.

A coordinación a nivel nacional proporciónaa RedIRIS que á súa vez é a encargada de prover o roaming internacional a través da xerarquia de radius á que esta conectada. A coordinación a nivel rexional (Galicia) proporciónaa CESGA que á súa vez é a encargada de notificar a RedIRIS a inclusión das novas institucións baixo a xerarquia rexional galega.

Para máis información consulte a páxina Eduroam do CESGA.

Pode solicitar este servizo a través deste formulario.

Tarifa

O servizo de Eduroam é gratuíto para todos os centros adscritos á iniciativa.

Política de uso

As organizacións adheridas á iniciativa Eduroam deben cumprir as con determinados requisitos de uso definidos no documento de Política de Participación localizable na web de Eduroam do CESGA.

Descrición do servizo

CESGA é unha Autoridade de Rexistro (RA) válida dentro da Autoridade Certificadora (CA), PKI de pkIRISGrid . O papel do CESGA como RA de pkIRISGrid é validar a autenticación dos usuarios que soliciten certificados dixitais, tanto de usuario como de servidor, a condición de que sexan solicitados baixo o dominio “cesga.es”.

Solicitude do servizo

Este servizo está dispoñible para aqueles solicitantes que pertenzan ao CESGA, a algunha das universidades galegas, a un centro de investigación galego ou a un centro de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Desde a seguinte ligazón pódese descargar a guía de usuario para a RA CESGA onde se explica detalladamente como solicitar, renovar ou revogar un certificado dixital para unha persoa física ou para un servidor ou servizo dentro do CESGA como RA de pkIRISGrid

Pode solicitar este servizo a través deste formulario.

Tarifa

Este servizo é completamente gratuíto

Política de uso

Antes de solicitar o certificado dixital é recomendable ler o documento coa política para a RA CESGA, no que se atopan os formularios para solicitar un certificado e explícanse os requisitos necesarios para solicitalo.