ReferenciaTitleFechaLugar
202405AVFTIIITaller Uso Avanzado FinisTerrae III7 e 8 de maio de 2024ONLINE
202404FTIIITaller Uso FinisTerrae III9 de abril de 2024ONLINE
2311CCODEEInspección automatizada de código con Codee29 e 30 de Novembro 2023ONLINE
2309AIFOCESCESGA AI for Science Bootcamp18 e 19 de setembro 2023CESGA
230712NVICESNVIDIAxCESGA Workshop12 de xullo 2023CESGA
2211SEMIAULASeminarios Aula CESGA23 e 24 novembro 2022CESGA
2209SINFONIAWorkshop SINFONIA ML12, 13, 14, 15 e 16 de septembro 2022CESGA
202205REALQSeminar: Real Quantum Amplitude EstimationJune 3, 2022Cesga and online
202204AVFTIIITaller Uso Avanzado FinisTerrae III6 e 7 de abril 2022ONLINE
202203CUBAYWebinar: Algoritmos cuánticos e redes bayesianas15 de marzo de 2022ONLINE
202203CUDAPCurso: Accelerated Computing with CUDA Python30 e 31 de marzo 2022ONLINE
202203IONEACurso: Introdución a Intel® oneAPI HPC Toolkit8, 10, 15 e 17 de marzo de 2022ONLINE
202203FTIIITaller Uso FinisTerrae III7,14 e 21 de marzo 2022ONLINE
202111QCNACURSO: Aleatoriedade cuántica e Monte CarloNovember 29th 2021ONLINE
202106QLMCurso de QLM16, 17, 22 e 23 de xuño do 2021ONLINE
202106INTFTTaller Uso FinisTerrae29 de xuño de 2021ONLINE
202103AVFTIITaller uso Avanzado FinisTerrae II17 e 18 de marzo de 2021ONLINE
202012FF4ERexistro: Oportunidades para empresas- FF4EuroHPC15 de dicembro de 2020Webinar
202012VEHACurso práctico de vectorización e paralelización10 e 11 de decembro do 2020Webinar
202012HACKCESGAHACK514-18 de decembro do 2020Webinar
202011INAUPrimeiros pasos en Aula Cesga18 de novembro de 2020Webinar
202011AVAUOpcións Avanzadas en Aula Cesga25 de novembro de 2020Webinar
202010INTFTIITaller Uso FinisTerrae II14 de outubro de 2020Webinar
202005INPARCurso Introdución ao Paralelismo11, 12, 13 e 14 de maio de 2020Webinar
202005AVFTIITaller uso Avanzado FinisTerrae II6 e 7 de maio do 2020Webinar
202004INTFTIITaller Uso FinisTerrae II16 de abril del 2020Webinar
201911TCLOUDTaller Uso da plataforma de Cloud no CESGA11 de novembro 2019CESGA
201911CINTPARCurso de introdución ó paralelismo18, 19 e 20 de novembro 2019CESGA
201910USOFTIIObradoiro Uso FinisTerrae II30 de outubro 2019A Coruña
201907BDSPARKTaller Big Data: Usando Spark 216,17,18 e 19 de julio 2019CESGA
201906HADOOPTaller Big Data11 de xuño 2019CESGA
201904AVFTIIVIGOTaller Uso avanzado FinisTerrae II en Vigo22 de maio 2019Vigo
201904TUSFTIITaller Uso FinisTerrae II23 de abril 2019CESGA
201904COMCUAIntroducción á Computación Cuántica1,2,3 e 4 de abril 2019CESGA