Computación

CESGA dispón de servidores de cálculo de diferentes arquitecturas para permitir ao investigador elixir sempre a arquitectura que mellor se adecúe ás súas necesidades de cálculo.
Para as simulacións que demanden cálculo de altas prestacións e supercomputación, o supercomputador Finisterrae ofrece maior rendemento e unha rede de interconexión de altas prestacións para traballos paralelos ou que requiran da utilización de GPUs. Tamén permite a realización de simulacións que requiran manexar grandes volumes de datos.
Para virtualización de aplicacións, simulacións baixo demanda ou que requiran interactuar co usuario, a plataforma cloud ofrece estas características e a flexibilidade para adaptarse aos requisitos de sistemas operativos ou configuracións hardware diferentes.
A contorna BigData pola súa banda está optimizado para o tratamento masivo de datos utilizando as últimas tecnoloxías e software orientados á xestión e procesamento de datos.

FinisTerrae II

Finis Terrae II

FinisTerrae é o nome xenérico das distintas xeracións de supercomputadores do Centro de supercomputación de Galicia.

FinisTerrae é un equipo informático avanzado, integrado no Equipo Científico Técnico Singular (ICTS), Rede de Supercomputación Española (RES).

Estes equipos foron financiados parcialmente con fondos aportados pola Xunta de Galicia, o Consello Superior de Investigacións Científicas, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

En 2007 instalouse o primeiro equipo da serie FinisTerrae, que logo alcanzou a 100ª posición na lista dos 500 ordenadores máis potentes do mundo e recoñecido como a instalación científica técnica singular de España.

Os equipos actualmente en servizo, o FinisTerrae-II instalouse en 2015 e púxose en produción en 2016. É un equipo bullx Bull ATOS distribuído en 8 racks ou armarios e conta con 320 nodos informáticos, 7.712 núcleos, 44.544 GB de memoria e 750.000 GB de Luster de almacenamento de alto rendemento. Todos os nodos de procesamento e computación están interconectados a través dunha rede de baixa latencia Mellanox Infiniband FDR. A máxima capacidade informática do equipo é de 328.272 Gflops e o rendemento sostido obtido na proba Linpack é de 213.000 Gflops.

En 2017, os nodos do Supercomputador Virtual Galego (SVG) empregados para tarefas de cálculo distribuído integráronse no sistema de colas FinisTerrae-II para proporcionar un único punto de acceso a toda a infraestrutura informática do centro.

FinisTerrae II

Acceso

Existen distintos mecanismos de acceso ao equipo.  Existe un formulario de solicitude de conta para os grupos de investigación do sistema universitario galego e do consello superior de investigacións científicas (https://www.altausuarios.cesga.es/). Grupos de investigación que non pertencen a esta poboación poden solicitar acceso mediante a Rede Española de Supercomputación (https://www.res.es/acceso-a-a-res), a rede europea de supercomputación  PRACE (nas convocatorias  DECI http://www.prace-ri.eu/deci-projects/). Adicionalmente,  Cesga promove o uso e facilita acceso a este equipamento a departamentos de I+D+i de empresas e institucións. (contacte con: sistemas[ AT] cesga.es).


Casos de uso

Desde a súa instalación, o equipo presta servizos informáticos avanzados a máis de 500 grupos de investigación, desenvolvemento e innovación en centros e universidades galegas, do Consello Superior de Investigacións Científicas, administracións e empresas, ademais de proporcionar capacidade de cálculo á Rede española de supercomputación. (RES) e a iniciativa europea de supercomputación Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) a través das chamadas Distributed European Computing Initiative (DECI). Cada ano proporciona máis de 70 millóns de horas de cálculo a diferentes áreas científicas e de coñecemento.

A infraestrutura Cloud está composta por un conxunto de servidores e sistemas de almacenamento nos que é posible proporcionar aos usuarios unha infraestrutura informática virtual que se pode personalizar aos requisitos do usuario final: sistema operativo, número de procesadores, memoria, disco e O número de nodos determínase para adaptarse ao usuario de xeito dinámico.
O software OpenNebula úsase para a xestión do sistema e está dispoñible unha interface gráfica para simplificar o seu uso para usuarios finais, ademais dunha interface de liña de comandos para usuarios máis avanzados.

Cableado cloud computing

A infraestrutura Big Data permite o procesamento de grandes volumes de información en paralelo, empregando o poder de ferramentas modernas que simplifican enormemente o proceso.

O servizo ten dous ambientes diferentes para atender ás necesidades de todos os usuarios:

  • Medio Ambiente CDH 6.1.1 (Hadoop 3): ofrece unha plataforma baseada en Hadoop 3 que admite os principais compoñentes do ecosistema Hadoop.
  • Plataforma de Medio Ambiente como Servizo (PaaS): Para os casos en que necesite ir máis aló do que ofrece o ecosistema Hadoop: Cassandra, MongoDB, Redis, …

A infraestrutura consta dun clúster dedicado de 38 nodos (4 nodos mestres e 34 nodos escravos). Ten unha capacidade bruta de 816 TB e unha capacidade de E / S agregada superior a 30 GB / s e ten unha conexión de 10 GbE entre todos os nodos do clúster.

A plataforma ten unha interface web (WebUI) para simplificar o uso da plataforma a novos usuarios que non tiveron contacto previo con ferramentas Big Data. O WebUI permite realizar as tarefas máis comúns dun xeito sinxelo e é un complemento á liña de comandos.

Computación