Computación

CESGA dispón de servidores de cálculo de diferentes arquitecturas para permitir ao investigador elixir sempre a arquitectura que mellor se adecúe ás súas necesidades de cálculo.
Para as simulacións que demanden cálculo de altas prestacións e supercomputación, o supercomputador Finisterrae ofrece maior rendemento e unha rede de interconexión de altas prestacións para traballos paralelos ou que requiran da utilización de GPUs. Tamén permite a realización de simulacións que requiran manexar grandes volumes de datos.
Para virtualización de aplicacións, simulacións baixo demanda ou que requiran interactuar co usuario, a plataforma cloud ofrece estas características e a flexibilidade para adaptarse aos requisitos de sistemas operativos ou configuracións hardware diferentes.
A contorna BigData pola súa banda está optimizado para o tratamento masivo de datos utilizando as últimas tecnoloxías e software orientados á xestión e procesamento de datos.

FinisTerrae III

Finisterrae é o nome xenérico das distintas xeracións de supercomputadores do Centro de Supercomputación de Galicia.

Finisterrae é un equipamento cómputo avanzado, integrado na Instalación Científico Técnica Singular (ICTS), Rede Española de Supercomputación (RES).

Estes equipos foron parcialmente financiados con fondos achegados pola Xunta de Galicia, o Consello Superior de Investigacións Científicas, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

No ano 2007 instalouse o primeiro equipo da serie Finisterrae que alcanzou entón a posición número 100 na lista dos 500 computadores máis potentes do mundo e recoñecido como Instalación Científico Técnica Singular de España.

No ano 2015 instalouse o Finisterrae II e no ano 2016 púxose en produción. Era un equipo Bull  ATOS bullx  distribuído en 8 racks ou armarios e que conta con 320  nodos de computación, 7.712 cores, 44.544 GB de memoria e 750.000 GB de almacenamento de altas prestacións Lustre. Todos os  nodos de procesamento e computación estaban interconectados mediante unha rede de baixa  latencia Mellanox Infiniband FDR. A capacidade de cómputo pico do equipo é de 328.272 Gflops e o rendemento sostido obtido no test Linpack é de 213.000  Gflops.

No ano 2017 os  nodos do Supercomputador Virtual Gallego (SVG) utilizados para tarefas de cálculo distribuído integráronse no sistema de colas do Finisterrae II para proporcionar un único punto de acceso a toda a infraestrutura de computación do centro.

O equipo actualmente en servizo, o Finisterrae III foi instalado no ano 2021 e posto en produción no ano 2022. É un equipo Bull ATOS bullx  distribuído en 13 racks ou armarios e que conta con 354  nodos de computación, 22.656  cores Intel Xeon Ice Lake 8352Y, 128 GPUs  Nvidia A100 e 16 Nvidia  T4, 118  TB de memoria e 5.000  TB de almacenamento de altas prestacións Lustre. Todos os  nodos están interconectados mediante unha rede de baixa  latencia Mellanox Infiniband HDR. A capacidade de cómputo pico do equipo é de 4 PetaFlops.”

Acceso

Existen distintos mecanismos de acceso ao equipo.  Existe un formulario de solicitude de conta para os grupos de investigación do sistema universitario galego e do consello superior de investigacións científicas (https://www.altausuarios.cesga.es/). Grupos de investigación que non pertencen a esta poboación poden solicitar acceso mediante a Rede Española de Supercomputación (https://www.res.es/acceso-a-a-res), a rede europea de supercomputación  PRACE (nas convocatorias  DECI http://www.prace-ri.eu/deci-projects/). Adicionalmente,  Cesga promove o uso e facilita acceso a este equipamento a departamentos de I+D+i de empresas e institucións. (contacte con: sistemas[ AT] cesga.es).
Acceso á guía de uso: https://cesga-docs.gitlab.io/ft3-user-guide/index.html

Casos de uso

Desde a súa instalación, o equipo presta servizos informáticos avanzados a máis de 500 grupos de investigación, desenvolvemento e innovación en centros e universidades galegas, do Consello Superior de Investigacións Científicas, administracións e empresas, ademais de proporcionar capacidade de cálculo á Rede española de supercomputación. (RES) e a iniciativa europea de supercomputación Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) a través das chamadas Distributed European Computing Initiative (DECI). Cada ano proporciona máis de 70 millóns de horas de cálculo a diferentes áreas científicas e de coñecemento.

FinisTerrae III
Storage

Finis Terrae II

FinisTerrae é o nome xenérico das distintas xeracións de supercomputadores do Centro de supercomputación de Galicia.

FinisTerrae é un equipo informático avanzado, integrado no Equipo Científico Técnico Singular (ICTS), Rede de Supercomputación Española (RES).

Estes equipos foron financiados parcialmente con fondos aportados pola Xunta de Galicia, o Consello Superior de Investigacións Científicas, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e o Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades.

En 2007 instalouse o primeiro equipo da serie FinisTerrae, que logo alcanzou a 100ª posición na lista dos 500 ordenadores máis potentes do mundo e recoñecido como a instalación científica técnica singular de España.

Os equipos actualmente en servizo, o FinisTerrae-II instalouse en 2015 e púxose en produción en 2016. É un equipo bullx Bull ATOS distribuído en 8 racks ou armarios e conta con 320 nodos informáticos, 7.712 núcleos, 44.544 GB de memoria e 750.000 GB de Luster de almacenamento de alto rendemento. Todos os nodos de procesamento e computación están interconectados a través dunha rede de baixa latencia Mellanox Infiniband FDR. A máxima capacidade informática do equipo é de 328.272 Gflops e o rendemento sostido obtido na proba Linpack é de 213.000 Gflops.

En 2017, os nodos do Supercomputador Virtual Galego (SVG) empregados para tarefas de cálculo distribuído integráronse no sistema de colas FinisTerrae-II para proporcionar un único punto de acceso a toda a infraestrutura informática do centro.

FinisTerrae II

Acceso

Existen distintos mecanismos de acceso ao equipo.  Existe un formulario de solicitude de conta para os grupos de investigación do sistema universitario galego e do consello superior de investigacións científicas (https://www.altausuarios.cesga.es/). Grupos de investigación que non pertencen a esta poboación poden solicitar acceso mediante a Rede Española de Supercomputación (https://www.res.es/acceso-a-a-res), a rede europea de supercomputación  PRACE (nas convocatorias  DECI http://www.prace-ri.eu/deci-projects/). Adicionalmente,  Cesga promove o uso e facilita acceso a este equipamento a departamentos de I+D+i de empresas e institucións. (contacte con: sistemas[ AT] cesga.es).
Acceso á guía de uso: https://cesga-docs.gitlab.io/ft2-user-guide/index.html

Casos de uso

Desde a súa instalación, o equipo presta servizos informáticos avanzados a máis de 500 grupos de investigación, desenvolvemento e innovación en centros e universidades galegas, do Consello Superior de Investigacións Científicas, administracións e empresas, ademais de proporcionar capacidade de cálculo á Rede española de supercomputación. (RES) e a iniciativa europea de supercomputación Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) a través das chamadas Distributed European Computing Initiative (DECI). Cada ano proporciona máis de 70 millóns de horas de cálculo a diferentes áreas científicas e de coñecemento.

A infraestrutura Cloud está composta por un conxunto de servidores e sistemas de almacenamento nos que é posible proporcionar aos usuarios unha infraestrutura informática virtual que se pode personalizar aos requisitos do usuario final: sistema operativo, número de procesadores, memoria, disco e O número de nodos determínase para adaptarse ao usuario de xeito dinámico.
O software OpenNebula úsase para a xestión do sistema e está dispoñible unha interface gráfica para simplificar o seu uso para usuarios finais, ademais dunha interface de liña de comandos para usuarios máis avanzados.

Cableado cloud computing

A infraestrutura Big Data permite o procesamento de grandes volumes de información en paralelo, empregando o poder de ferramentas modernas que simplifican enormemente o proceso.

O servizo ten dous ambientes diferentes para atender ás necesidades de todos os usuarios:

Contorna CDH 6.1.1 (Hadoop 3): Ofrece unha plataforma baseada en Hadoop 3 que soporta os compoñentes principais do ecosistema de Hadoop.

A infraestrutura está composta por un clúster dedicado de 38 nodos (4 nodos frontais e 34 nodos de datos). Ten unha capacidade bruta de 6732 TB e unha capacidade de E/S agregada de máis de 30 GB/s e dispón dunha conexión 10 GbE entre todos os nodos do clúster.

A plataforma ten unha interface web (WebUI) para simplificar o uso da plataforma a novos usuarios que non tiveron contacto previo con ferramentas Big Data. O WebUI permite realizar as tarefas máis comúns dun xeito sinxelo e é un complemento á liña de comandos.

Computación

Acceso á guía de uso: https://cesga-docs.gitlab.io/bigdata-user-guide/index.html
Máis información: https://bigdata.cesga.es