Órganos de goberno

Padroado

Presidenta

Patricia Argerey Vilar, Directora Axencia Galega de Innovación da Vicepresidencia segunda  e Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vicepresidente

Jesús Marco de Lucas, Vicepresidente de Investigación Científica e Técnica do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

Secretario – Vocal

José Liñeira Piñeiro, Asesor Jurídico de Economía e Innovación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vocais

Javier Rey Campos, Delegado Institucional do CSIC en Galicia.

José Alberto Díez de Castro, Secretario Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia.

Mar Pereira Álvarez, Directora Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – Xunta de Galicia.

Jesús Oitavén Barcala, Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa – Xunta de Galicia.

Xunta de Galicia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Xunta de Galicia
CSIC