Órganos de goberno

Padroado

Presidenta

Patricia Argerey Vilar, Directora Axencia Galega de Innovación – Xunta de Galicia.

Vicepresidente

José María Martell Berrocal, Vicepresidente de Investigación Científica e Técnica do Consello Superior de Investigacións Científicas – CSIC.

Secretario

José Liñeira Piñeiro, Asesor Xurídico da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación – Xunta de Galicia.

Vogais

María del Carmen González Sotelo, Delegada Institucional do CSIC en Galicia.

José Alberto Díez de Castro, Secretario Xeral de Universidades – Xunta de Galicia.

Julián Cerviño Iglesia, Director Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – Xunta de Galicia.

Jesús Oitavén Barcala, Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa – Xunta de Galicia.

José Liñeira Piñeiro, Asesor Xurídico da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación – Xunta de Galicia.

Xunta de Galicia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Xunta de Galicia
CSIC