Órganos de goberno

Padroado

Presidenta

Patricia Argerey Vilar, Directora Axencia Galega de Innovación da Vicepresidencia primeira  e Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vicepresidente

José María Martell Berrocal, Vicepresidente de Investigación Científica e Técnica do Consello Superior de Investigacións Científicas – CSIC.

Secretario – Vocal

José Liñeira Piñeiro, Asesor Jurídico de Economía e Innovación da Vicepresidencia primeira  e Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vocais

Javier Rey Campos, Delegado Institucional do CSIC en Galicia.

José Alberto Díez de Castro, Secretario Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria – Xunta de Galicia.

Julián Cerviño Iglesia, Director Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia – AMTEGA – Xunta de Galicia.

Jesús Oitavén Barcala, Director Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, Consellería de Facenda e Administración Pública – Xunta de Galicia.

Xunta de Galicia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Xunta de Galicia
CSIC