Comunidade

A comunidade Cesga comprende usuarios de sistemas, investigadores e empresas que empregan as infraestruturas do Centro de Supercomputación de Galicia e que usan os seus servizos.

Os usuarios das infraestruturas e servizos do CESGA inclúen investigadores, desenvolvedores, técnicos e innovadores, institucións públicas e privadas:

  • Universidades galegas.
  • Centros Rexionais de Investigación.
  • Centros do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).
  • Outras organizacións públicas ou privadas en todo o mundo:

– Departamentos de I + D de industrias e empresas.
– Centros Tecnolóxicos e de Investigación orientados á industria.
– Otras Universidades en todo o mundo.
– Organizacións de I + D + i sen ánimo de lucro.

Comunidade CESGA