Órganos consultivos

Consello Asesor

Presidenta

Patricia Argerey Vilar, Directora Axencia Galega de Innovación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia.

Secretario

José Liñeira Piñeiro, Asesor Xurídico de Economía e Innovación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vicepresidente

Octavio Roncero Villa, Instituto de Física Fundamental, CSIC.

Membros

Arnau Folch Durán, Instituto de Geociencias de Barcelona.

Eva María Balsa Canto, Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC.

Mª Jesús Tallón Nieto, Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria, Xunta de Galicia.

Adrián Lence Paz, Director Área de Infraestructuras e Telecomunicación, AMTEGA.

Salvador Naya Fernández, Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, UDC.

María del Pilar Bermejo Barrera, Vicerreitora de Investigación e Innovación, USC.

María Belén Rubio Armesto, Vicerrectora de Investigación, UVIGO.

Comité Científico

Presidente

Juan Touriño Domínguez, Facultade de Informática- Dpto. Electrónica e Sistemas, UDC.

Membros

Alfredo Bermúdez de Castro, Facultade de Matemáticas – Dpto. Matemática Aplica, USC.

Otilia Mó Romero, Facultade de Ciencias – Dpto. de Química, UAM.

Romualdo Romero March, Grupo Meteorología – Dpto. Física, UIB.

Paula Anna-Maria Eerola, Dep. of Physics, University of Helsinki.

Comité de Aceso

É obxecto deste Comité asesorar ao Director/a Xerente da Fundación das peticións de acceso ao Centro, formulando lista priorizada destas solicitudes, en función dos parámetros establecidos.

A composición de este Comité, membros e normas de actuación, serán aprobadas polo Padroado, a proposta do Director Xerente da Fundación.