Órganos consultivos

Consello Asesor

Presidenta

Patricia Argerey Vilar :: Directora Axencia Galega de Innovación da Consellería de Economía e Industria, Xunta de Galicia.

Secretario

José Liñeira Piñeiro, Asesor Xurídico de Economía e Innovación, Consellería de Economía, Emprego e Industria – Xunta de Galicia.

Vicepresidenta

Isabel Campos Plasencia :: Instituto de Física de Cantabria, CSIC.

Membros

Manuel Lozano Fantoba :: Instituto Nacional de Microelectrónica de Barcelona, CSIC.

Julio Rodríguez Banga :: Instituto de Investigaciones Marinas, CSIC.

Mª Jesús Tallón Nieto :: Subdirección Xeral de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria, Xunta de Galicia.

Adrián Lence Paz :: Director Área de Infraestructuras e Telecomunicación, AMTEGA.

Salvador Naya Fernández :: Vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia, UDC.

Vicente Pérez Muñuzuri :: Vicerreitor de Investigación e Innovación, USC.

Consuelo Pérez Vázquez :: Vicerreitora de Transferencia, UVIGO.

Comité Científico

Presidente

Juan Touriño Domínguez :: Facultade de Informática- Dpto. Electrónica e Sistemas, UDC.

Membros

Alfredo Bermúdez de Castro :: Facultade de Matemáticas – Dpto. Matemática Aplica, USC.

Otilia Mó Romero :: Facultade de Ciencias – Dpto. de Química, UAM.

Romualdo Romero March :: Grupo Meteorología – Dpto. Física, UIB.

Paula Anna-Maria Eerola :: Dep. of Physics, University of Helsinki.

Comité de Aceso

É obxecto deste Comité asesorar ao Director/a Xerente da Fundación das peticións de acceso ao Centro, formulando lista priorizada destas solicitudes, en función dos parámetros establecidos.

A composición de este Comité, membros e normas de actuación, serán aprobadas polo Padroado, a proposta do Director Xerente da Fundación.