Publicacións

Como parte dos seus esfuerzos por divulgar a actividade da comunidade usuaria e do traballo de investigadores e tecnólogos que desenvolven o seu traballo no Centro, CESGA edita diversas publicacións que pode consultar nesta sección.

Informes de produción científica: recóllense anualmente a produción científica da comunidade usuaria.

Informes técnicos: publicacións realizadas por persoal CESGA sobre tecnoloxías específicas para o centro e desenvolvementos realizados como parte da execución de proxectos de I+D+i.

Díxitos: revista periododica editada polo Centro, de carácter eminentemente divulgativo na que se recogen actividades realizadas polo CESGA e polos seus membros da súa comunidade usuaria.