Solicitude de Servizos

Ó facer uso dos nosos sistemas e infraestruturas, os nosos usuarios aceptan as nosas políticas:

Condicións específicas de utilización dos servizos de computación de CESGA

Condicións xerais de utilización dos servizos do CESGA

A política de uso aceptable RECETGA

Formulario de solicitude de servizos