CESGA proporciona soporte de cómputo e almacenamento ao grupo Genomes and Disease del Center for Research in Molecular Medicine and Chronic Diseases da Universidade de Santiago de Compostela(CIMUS-USC) no marco do proxecto europeo SCUBA CANCERS (www.scubacancers.org) “Finding the genetic causes of contagious metastases under the sea”.

O proxecto publicou unha breve peza audivisual que forma parte da investigación descrita no artigo titulado “Mitochondrial genome sequencing of marine leukemias reveals cancer contagion between clam species in the Seas of Southern Europe” que se publicou na revista eLife en xaneiro de 2022.

Ver o vídeo en inglés:

 

Ver o vídeo en español: