Abre a segunda convocatoria de proxectos para empresas FF4EuroHPC:

O proxecto FF4EuroHPC comezou en setembro de 2020. Como parte do Esforzo Común JU EuroHPC, baixo os auspicios do programa Horizonte 2020 da Comisión Europea, concedeuse unha subvención de 9,9 millones de euros para iniciar un novo consorcio europeo, chamado FF4EuroHPC.

O Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, participa neste consorcio. O concepto clave tras FF4EuroHPC é demostrar ás peme europeas formas de optimizar o seu rendemento co uso de servizos avanzados de HPC (Computación de Altas Prestacións) por exemplo: modelado e simulación, análise de datos, aprendizaxe automática e intelixencia artificial, e posiblemente combinacións dos mesmos e aproveitar deste xeito estas innovadoras solucións de TIC para beneficio empresarial.

O proxecto organiza convocatorias abertas dirixidas a financiar experimentos da máis alta calidade, que involucren a peme innovadoras e áxiles con plans de traballo construídos ao redor de obxectivos de innovación, derivados do uso de servizos avanzados de  HPC. Os experimentos representan o corazón do proxecto e serán os principais resultados de  FF4EuroHPC.

Abre a segunda convocatoria

Esta convocatoria de propostas diríxese a experimentos da máis alta calidade que involucran a pemes innovadoras e áxiles e que presentan plans de traballo construídos ao redor de obxectivos de innovación derivados do uso de servizos avanzados de HPC. Búscanse propostas que aborden os desafíos comerciais das pemes europeas de diversos dominios de aplicación, cunha forte preferencia pola enxeñería e a fabricación, ou sectores capaces de demostrar un rápido crecemento económico ou un impacto económico particular para Europa. Outórgase a máxima prioridade ás propostas que abordan directamente os desafíos comerciais das PEME manufactureiras.

Darase prioridade aos consorcios centrados nas PEME que son novas no uso de servizos avanzados de HPC; en particular, a participación previa nos proxectos  Fortissimo ou  Fortissimo 2 requiriría que os aspectos de innovación para o experimento proposto estivesen claramente xustificados, o mesmo aplícase ás actividades xa financiadas a través doutros programas.

Detalles crave da convocatoria

Data límite de envío: 29 de setembro de 2021, ás 17:00 hora local de Bruxelas.

Duración prevista dos experimentos: máximo 15 meses co comezo previsto o 1 de marzo de 2022.

Financiamento da Convocatoria-2: O orzamento de financiamento total indicativo é de 5 M €.

Solicitude de financiamento máximo por propuesta: 200.000 € (que cobre a todos os participantes).

Restricións de financiamento para os participantes no experimento (que serán  Third  Parties segundo o previsto polas normas de financiamento de Horizonte 2020): o financiamento máximo que se pode asignar a calquera  Third  Party, en todos os experimentos nos que participa ese socio (incluídos os experimentos seleccionados na Convocatoria) 1), é de 150.000 €. As propostas a  FF4EuroHPC  Call-2 que non se adhiran ás restricións de financiamento mencionadas anteriormente serán rexeitadas sen unha avaliación adicional.

Aínda que a participación de certos beneficiarios de  FF4EuroHPC en experimentos é  elegible, o custo das súas actividades en experimentos non debe incluírse no financiamento solicitado para experimentos.

Expectativas de novos experimentos

As expectativas para os experimentos propostos son que estes deberían:

Involucrar a todas as partes necesarias para a execución eficaz e eficiente do experimento e a demostración do impacto nos desafíos comerciais das PYME mediante o uso de sistemas HPC ou servizos HPC avanzados. A xestión técnica é un compoñente necesario.

Definir os recursos informáticos de  HPC que necesitan e orzalos, posiblemente utilizando recursos informáticos proporcionados directamente por  EuroHPC  JU,  PRACE ou mediante accións nacionais. Os Centros Nacionais de Competencia de  HPC poden brindar asistencia coa selección dos recursos apropiados e o proceso de solicitude. ( FF4EuroHPC non estará en condicións de proporcionar recursos informáticos).

Declarar calquera problema de protección de datos que poida afectar o seu plan de traballo proposto, definir mecanismos de protección de datos / información que os aborden no marco da lexislación europea e asegurarse de que o funcionamento do experimento adhírase a eles.

Xere historias de éxito  publicables, preferiblemente en formato multimedia, baseadas en solucións para os problemas do mundo real das PEME que identifiquen claramente os beneficios comerciais resultantes.

Aliñar, no seu caso, coas prioridades rexionais, como as áreas de especialización industrial.

Ser complementario aos xa incluídos nos proxectos anteriores  Fortissimo e  Fortissimo 2 e aos seleccionados en  FF4 EuroHPC  Call 1.

Consulte aquí todos os detalles da convocatoria:

https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/

FF4EuroHPC

Este proxecto recibiu financiamento do Esforzo Común Europeo de Computación de Altas Prestacións ( EuroHPC JU) en virtude do acordo de subvención nº 951745. EuroHPC JU recibe apoio do programa de investigación e innovación Horizonte 2020 da Unión Europea e de Alemaña, Italia, Eslovenia, Francia e España.

Convocatoria Experimentos FF4EuroHPC