Datas: 1 al 4 de abril de 2019

Profesor: Andrés Gómez Tato

Horario: de 16:00 a 19:00

Temario:

  • Introdución á computación cuántica. Traballando con 1 qubit.
  • Mútliples qubits. Introducción a ProjectQ.
  • Algoritmos cuánticos básicos.
  • Algoritmos avanzados para a computación cuántica. Algoritmos híbridos: HHL, VQE, optimización, QML, etc.

Requerimentos:Conocimientos de Python. Recomendable terse dado de alta na plataforma ‘IBM Quantum Experience’.

Dirixido a: investigadores, profesores, profesionais TIC, e estudantes.

Rexistro pechado