Título: Curso práctico de vectorización e paralelización para FinisTerrae mediante ferramentas de Parallelware.

Datas: 10 e 11 de decembro de 2020

Lugar de celebración: Este evento se realizará virtualmente a través dunha plataforma telemática.

Profesor: Dr. Manuel Arenaz, CEO de Appentra Solutions e profesor na UDC.

Contidos:

Día 1: xoves 10 de decembro de 2020

  • Benvida e presentacións.
  • Introdución á Vectorización, Paralelismo e OpenMP para CPU Multicore.
  • Desenvolvemento de códigos paralelos con recomendacións de mellores prácticas.
  • Patróns de códigos de software paralelos: patróns de cálculo, patróns de memoria e patróns de fluxo.
  • Ferramentas de software paralelas: Trainer e Analyzer.
  • Paralelización do cálculo de Pi, MATMUL, HEAT.
  • Exercicios para levar a casa.
  • Práctica co teu propio código

Día 2: venres 11 de decembro de 2020

  • Horas de traballo.
  • Demostración de exercicios de tarefas, asistencia, preguntas, preguntas frecuentes mediante ferramentas de Parallelware.

Parallelware Trainer e Parallelware Analyzer son novas ferramentas para desenvolver código paralelo C / C ++ / Fortran para CPU multi-core e GPU usando OpenMP e OpenACC. Deseñados en colaboración con expertos en programación paralela de computación de alto rendemento (HPC), proporcionan un enfoque sistemático e máis previsible que aproveita as mellores prácticas de programación paralela e permite ao novato escribir código a nivel de experto.

Appentra presentará un curso práctico sobre vectorización e paralelización empregando Parallelware Trainer e Parallelware Analyzer, que é a continuación da “Introdución ao paralelismo” impartida polo CESGA. O curso está destinado a axudar aos programadores novos e existentes a comprender as mellores prácticas para a programación de CPU multi-core con OpenMP que abrangue a vectorización e paralelización de memoria compartida. A lista de temas móstrase na seguinte táboa.

Durante o curso, as ferramentas recollerán un uso anónimo de que ferramentas e análises están sendo invocadas polos usuarios. Isto é para axudar a un maior desenvolvemento das ferramentas.

Este curso está dirixido a investigadores, profesionais e universitarios interesados ​​en explotar os recursos que ofrecen os ordenadores actuais para mellorar o rendemento das súas aplicacións.

A participación é gratuíta.

O curso está limitado a 40 asistentes.

Para ler os términos e condicións:

https://www.appentra.com/wp-content/uploads/2020/11/20201210-TERMS-AND-CONDITIONS-CESGA-COURSE.pdf

REXISTRO:
https://forms.gle/wjWmzQbjvLHZ7nRv6