O proxecto  FF4EuroHPC comezou a principios de setembro de 2020. Como parte do Esforzo Común  JU  EuroHPC, baixo os auspicios do programa Horizonte 2020 da Comisión Europea, concedeuse unha subvención de 9,9 millóns de euros para iniciar un novo consorcio europeo, chamado  FF4EuroHPC.

O Centro de Supercomputación de Galicia, CESGA, participa neste consorcio. O concepto clave tras  FF4EuroHPC é demostrar ás peme europeas formas de optimizar o seu rendemento co uso de servizos avanzados de  HPC (Computación de altas prestacións rendemento) (por exemplo, modelado e simulación, análise de datos, aprendizaxe automática e intelixencia artificial, e posiblemente combinacións dos mesmos) e aproveitar deste xeito estas innovadoras solucións de TIC para beneficio empresarial.

O proxecto organizará dúas convocatorias abertas, (a primeira está aberta ata o 27 de xaneiro de 2021) co obxectivo de xerar experimentos de aplicación en diversos sectores industriais. As convocatorias estarán dirixidas a financiar experimentos da máis alta calidade, que involucren a peme innovadoras e áxiles con plans de traballo construídos ao redor de obxectivos de innovación, derivados do uso de servizos avanzados de HPC. Os experimentos representan o corazón do proxecto e serán os principais resultados de FF4EuroHPC, que é un sucesor dos proxectos Fortissimo e Fortissimo2. Búscanse propostas que aborden os desafíos comerciais das peme europeas que cubran diversos dominios de aplicación, dando preferencia á enxeñería e a fabricación, ou sectores capaces de demostrar un rápido crecemento económico ou un impacto económico particular para Europa. Darase prioridade aos consorcios centrados nas peme que son novas no uso de servizos avanzados de HPC.

A primeira convocatoria está aberta desde o 2 de novembro de 2020 e pechará o 27 de xaneiro de 2021.

A continuación proporciónanse máis detalles clave da convocatoria.

Data límite de envío de propostas: 27 de xaneiro de 2021, 17:00 hora local de Bruxelas.

Duración prevista dos experimentos: máximo 15 meses con inicio previsto o 1 de xuño de 2021.

Financiamento da Convocatoria-1: O orzamento de financiamento total indicativo é de 3 Millóns de Euros.

Solicitude de financiamento máximo por proposta: 200.000 Euros (que cobre a todos os participantes).

Restricións de financiamento: o financiamento máximo que se pode asignar a calquera Terceiro, en todos os experimentos nos que participa ese Terceiro, é de 150.000 €. Aínda que a participación de determinados beneficiarios de  FF4EuroHPC en experimentos é  elegible, o financiamento para as súas actividades en experimentos non se inclúe no orzamento para experimentos.

Espérase dos experimentos propostos:

  • Involucrar a todas as partes necesarias para a execución eficaz e eficiente da investigación e a demostración de impacto para abordar os desafíos comerciais das peme mediante o uso de sistemas HPC e/ou servizos HPC avanzados. A xestión técnica adecuada dentro dun experimento é un compoñente necesario.
  • Definir os recursos que necesitan e orzalos, posiblemente utilizando os recursos proporcionados directamente pola JU EuroHPC ou mediante accións nacionais como, entre outros, os centros nacionais de competencia de HPC. (FF4EuroHPC non estará en condicións de proporcionar recursos informáticos).
  • Definir os problemas de protección de datos e acceso a datos / información que afectan o seu plan de traballo proposto e asegurarse de que a operación do experimento cumpra con eses requisitos.
  • Xerar historias de éxito publicables, preferiblemente en formato multimedia, baseadas na solución dos problemas do mundo real da peme que identifican claramente os beneficios comerciais producidos ou obtidos.
  • Aliñar, no seu caso, con prioridades rexionais, como áreas de especialización industrial.
  • Ser complementario aos xa incluídos nos últimos proxectos Fortissimo e  Fortissimo 2.

Cabe sinalar que as empresas de consultoría de enxeñería poden asumir o papel de usuario final industrial, cando sexa representativo do segmento de mercado ou sector industrial correspondente.

As bases da convocatoria pódense consultar a través da seguinte ligazón:

https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/open-call/

Para calquera dúbida ou aclaración pode dirixirse a:

ff4eurohpc[at]cesga.gal

A  presentación de propostas debe realizarse exclusivamente en formato electrónico utilizando a ferramenta de presentación de propostas á que se accede a través da seguinte ligazón:

https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/submission/

Anímase aos proponentes a enviar versións preliminares antes da data límite, que poden ser actualizadas (substituídas) ata a data límite de presentación.

As propostas deben enviarse en inglés. Envío de proposta Na páxina web do proxecto:

www.ff4eurohpc.eu

Proporciónase acceso á ferramenta de presentación de propostas e instrucións detalladas para a súa presentación, xunto con información sobre os criterios de avaliación que se aplicarán, preguntas frecuentes e unha lista de verificación de avaliación.

FF4EuroHPC

Este proxecto recibiu financiamento do Esforzo Común Europeo de Computación de Altas Prestacións (EuroHPC JU) en virtude do acordo de subvención nº 951745. EuroHPC JU recibe apoio do programa de investigación e innovación Horizonte 2020 da Unión Europea e de Alemania, Italia, Eslovenia, Francia e España.

Unión Europea  EuroHPC