Marketplace FortissimoO Marketplace de Fortissimo ofrece ás pequenas e medianas empresas, acceso permanente, simple e económico ao hardware, software, coñecemento e experiencia necesarios para realizar simulaciones, modelación e análise de datos computacionalmente intensivos, mediante un modelo baixo demanda, de pago por uso e portelo único.

Fortissimo Marketplace facilita ás empresas o acceso a solucións innovadoras para que poidan resolver desafíos e descubrir novas oportunidades. O elemento diferenciador deste Marketplace está na creación de valor e oportunidades para todas as partes involucradas, xa que reúne a todos os actores necesarios para construír solucións que se axusten aos requisitos de cada negocio. Un punto de encontro entre empresas que buscan solucións Cloud HPC específicas e expertos en diferentes áreas de aplicación, proveedores/desarrolladores de software e proveedores de servizos de Computación.