As xornadas ” HPC for Geophysical Fluid Dynamics 2019″ teñen como obxectivo presentar os últimos avances na aplicación de técnicas HPC ( High Performance computing) no desenvolvemento de modelos numéricos para a simulación de fluídos.

Actualmente, o modelado numérico é unha ferramenta fundamental para a xestión de recursos e prevención de riscos relacionados coa auga. É importante para predicir o comportamento dos sistemas de protección costeira #ante temporais cada vez máis frecuentes e con maior intensidade debido ao cambio climático e para desenvolver mapas de risco #ante inundacións provocadas por períodos intensos de choiva. Con todo, habitualmente, estas simulacións requiren a simulación de grandes dominios con alta resolución, o que supón un elevado custo computacional. Por todo isto, é imperativo que os modelos de simulación numérica utilicen técnicas de HPC ( High Performance Computing) para aproveitar os recursos computacionales que ofrecen os centros de supercomputación.

Durante estas xornadas van presentar os últimos avances no desenvolvemento dos modelos numéricos IBER, IHFoam e DualSPHysics, así como aplicacións que só se poden estudar grazas ao uso de HPC. Os asistentes terán a oportunidade de escoitar os relatorios de expertos no modelado numérico e HPC, así como aos propios desarrolladores destes modelos.

O equipo de organización inclúe expertos de diferentes países que usan HPC en investigacións de excelencia, o que resultará de gran interese para a rede de computación de altas prestacións.

As xornadas serán celebradaslos días 16 e 17 de outubro na aula “ Marie Curie” do Edificio Politécnico na Facultade de Ciencias, Campus As Lagoas s/n, Ourense.

+INFO