Inspección automatizada de código para mellora de performance con Codee

Título do curso: Automatización do Análise e Optimización de Rendemento de Código Fuente en C/C++/Fortran con Codee
Data: 29 e 30 de Novembro, 2023
Horario: 10:30 -14:00
Tipo: Remoto

Resumo:

Este curso céntrase na automatización da análise e optimización de rendemento do código fonte nas linguaxes de programación C, C++ e Fortran, facendo uso da innovadora ferramenta Codee. Codee é unha nova solución que implementa verificadores de código e asistentes de codificación co obxectivo de automatizar as regras do Catálogo Aberto de Mellores Prácticas de Rendemento (dispoñible en www.codee.com/catalog/ ). Os principais beneficios que brinda Relacione son: aforrar horas de tempo ao desarrollador nas etapas de testeo e codificación, e mellorar o rendemento das aplicacións C/C++/Fortran en hardware moderno CPU e GPU.

Neste curso organizado no CESGA, os participantes serán introducidos á ferramenta Codee. A través dunha serie de laboratorios prácticos, utilizarán códigos de exemplo en linguaxes C e Fortran para aprender técnicas de optimización de rendemento que son empregadas por expertos. Estas técnicas inclúen a explotación de instrucións especiais do hardware, a simplificación da lóxica de control do código, a mellora da eficiencia no uso da memoria do computador, así como a utilización de técnicas avanzadas como a vectorización, o multithreading e o aproveitamento de aceleradores como as GPUs. O enfoque deste curso fai énfase no desenvolvemento de código fonte amigable tanto para o compilador como para o hardware.

Unha característica distintiva deste curso é que non require coñecementos previos na materia. Os participantes aprenderán habilidades de programación que lles permitirán desenvolver aplicacións nas linguaxes C, C++ e Fortran cun alto rendemento, sen sacrificar a lexibilidade e mantenibilidade do código fonte da aplicación. Esta é unha oportunidade única para adquirir experiencia na optimización de código e o uso de Codee para alcanzar un rendemento excepcional en aplicacións de alto rendemento.

Rexistro pechado