Oferta de empleoEste posto requírese para desenvolvemento de actividades de caracter técnico e de soporte para execución do proxecto FORTISSIMO2 e dos experimentos que coordina o CESGA no proxecto.

Para este posto requírese titulación de Nivel 2 / Grado nalgunha das siguientes áreas: Informática || Física || Matemáticas