Oferta de empleoOfrécese un contrato temporal para a realización do proxecto específico de investigación “MSO4SC: Mathematical Modelling, Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing”.  Duración estimada do contrato será de 12 meses.

A titulación requerida é Nivel 3 (Master Oficial) segundo o Marco Español de cualificación para a Educación Superior recollido no Real Decreto 1027/2011 de 15 de jullo ou calquer outra equivalente de plans anteriores, nalgunha das seguintes áreas de coñecemento: Informática, Física, Matemáticas o Telecomunicaciones.