O próximo 25 de novembro 2020 celebraremos o primeiro dos dous webminars gratuítos (seminarios online) dirixidos a usuarios noveis e avanzados da plataforma Aula Cesga, (https://aula. cesga.es) onde daremos un repaso ás principais ferramentas e resolveremos as dúbidas que poidan xurdir ás persoas asistentes.

Mércores 25 novembro (16:30-17:30). Opcións avanzadas en Aula Cesga. 

  • Creación de leccións (itinerarios formativos).
  • Uso de grupos nun curso.
  • Wikis e blogs de aula.
  • Mantemento e reutilización do curso (backups, copia, eliminación…).
  • Rede Social de Aula Cesga.

Rexistro pechado