Project Description

EOSC Future – European Open Science Cloud

Período: 2021-04-01 – 2023-09-30

Financiado por: Comisión Europea

Web: https://eoscfuture.eu/

A Nube Europea da Ciencia Aberta (EOSC, polas súas siglas en inglés) proporcionará a investigadores, innovadores, empresas e cidadáns europeos un contorno aberto que permitiralles publicar, atopar e reutilizar datos, ferramentas e servizos para a investigación, a innovación e obxectivos educativos.

O proxecto EOSC Future, financiado con fondos europeos, integrará, consolidará e conectará infraestruturas electrónicas, comunidades de investigación e iniciativas de ciencia aberta para mellorar a plataforma de servizos da EOSC (EOSC-Core, EOSC-Exchange, Marco de Interoperabilidade).

O obxectivo do proxecto é revelar o potencial da investigación europea conectando as principais partes interesadas no ecosistema da EOSC, desenvolvendo casos de uso  científico en colaboración con comunidades temáticas, involucrando á comu-nidade máis ampla da EOSC e aumentando a súa visibilidade.