O próximo 18 de novembro 2020 celebraremos o primeiro dos dous webminars gratuítos (seminarios online) dirixidos a usuarios noveis e avanzados da plataforma Aula Cesga, (https://aula. cesga.es) onde daremos un repaso ás principais ferramentas e resolveremos as dúbidas que poidan xurdir ás persoas asistentes.

Mércores 18 novembro (17:00-18:00). Primeiros pasos en Aula Cesga. 

  • Creación e xestión básica de cursos na plataforma.
  • Xestión de usuarios e roles (inscripción, estatísticas, etc.).
  • Creación e xestión de contidos: Documentos, ligazóns, tests, anuncios, tarefas.
  • Interacción cos usuarios: foros, chat, videoconferencias.

Rexistro pechado