Proyecto praceRepresentantes de 15 centros de Supercomputación Europeos reúnense no CESGA

No marco do Proxecto PRACE-5IP os participantes nos servizos operacionales de 15 centros de supercomputación reuníronse durante os días 6 e 7 de novembro nas instalacións do CESGA para mellorar a calidade de servizos que se proporciona aos usuarios destas infraestruturas de referencia en Europa.

Proxecto PRACE-5IP: http://www.prace-ri.eu/prace-5ip/