Mapas CesgaMañá o consorcio do proxecto PhenoloGIT europeo reúnese no CESGA. Este proxecto ten como obxectivo deseñar e probar unha plataforma educativa de información ambiental, soportada por tecnoloxías de información xeográfica (TIX) eo uso de dispositivos móbiles comúns (tabletas, teléfonos), para que poida ser usado por profesores e alumnos do ensino primario e secundario. Esta experiencia ten como obxectivo proporcionar unha visión innovadora para a adquisición de varias competencias clave para os estudantes, que proporciona un contexto real, retador e próximo no uso da tecnoloxía para aprender a traballar dentro e fóra da aula sobre os cambios da natureza ao longo das estacións , recollida e análise de datos multimedia, comprensión de datos espaciais e matemáticos, traballo colaborativo e redes, etc.
Naturaleza Cesga
Durante a primavera que ven, as últimas experiencias piloto realizaranse nas escolas participantes en Gran Bretaña, Dinamarca, Lituania e España (Galicia). Nelas utilizaranse as ferramentas desenvolvidas polo CESGA, así como outras ferramentas complementarias para maximizar as posibilidades de análise dos datos obtidos.
A solución tecnolóxica do proxecto PhenoloGIT foi desenvolvida polo CESGA, e ten tres partes principais, unha aplicación para dispositivos móbiles, dispoñible en iOS e Android, que facilita a obtención de comentarios de alumnos e profesores, un servidor de mapas, dispoñible a través http://maps.phenologit.org, que permite a visualización, consulta e extracción de datos recollidos, así como unha plataforma de aprendizaxe e colaboración en liña aberto a outras escolas europeas pode unirse experiencia e así aumentar as posibilidades de utilización desta plataforma educativa.

O proxecto está liderado pola Universidade de Plymouth. No lado galego (e español) participan o CPI O Cruce Multilingüe, de Cerceda (A Coruña) eo Centro de Supercomputación de Galicia. O consorcio é completado pola VIA University of Denmark eo Centro de Tecnoloxías da Información en Educación do Ministerio de Educación de Lituania.
O sitio web oficial do proxecto PhenoloGIT é https://www.phenologit.org Así mesmo, ten presenza nas redes sociais Facebook e Twitter.