O próximo día 20 de xuño reúnese no Cesga o consorcio do proxecto europeo OCEANS (” Ocean Connections: Developing Ocean Literacy through Creative Dixital Pedagogies”), coordinado pola Universidade de Exeter ( UK), e que conta con 8 socios europeos ( universidadades, acuarios e escolas) de Gran Bretaña, Dinamarca e España. Pola parte española / galega, participa o Acuario Finisterrae ( Concello dá Coruña), e o CPI Ou Cruzamento. O Cesga ten o papel de socio tecnolóxico do proxecto.

Este proxecto educativo Erasmus+ ten o obxectivo de explorar as potencialidades das pedagoxías creativas e ferramentas de Realidade Virtual e Aumentada na educación en ciencias, en concreto para reforzar a alfabetización mariña.

O Cesga lidera o paquete tecnolóxico que propoñerá e dará soporte á experimentación con materiais e ferramentas de Realidade Virtual e Mixta, tendo en conta o contexto e posibilidades de desenvolvemento no marco do proxecto piloto. Durante o mesmo, deseñaranse e levarán a cabo diversas actividades escolares na aula e os tres acuarios participantes, que se analizarán para analizar o uso e potencialidades destas pedagoxías creativas e ferramentas tecnolóxicas.

cangrejo