Xornada de presentación da convocatoria para empresas do proxecto FF4EuroHPC

Ver nova:

https://www.cesga.es/gl/supercomputacion-oportunidades-para-empresas-2/

Rexistro pechado