Blend projectDende o próximo luns 9 ao 13  de xaneiro, un grupo de profesores de centros de educación superior e continua de Gran Bretaña, Holanda e Finlandia participará nunhas xornadas de formación sobre e-learning e xeración de contidos educativos interactivos para formación mixta (blended learning). Esta actividade enmárcase dentro do proxecto europeo BLEND (https://www.blendproject.eu/) “developing and testing innovative blended work based learning in VET” no que participa a área de e-learning do CESGA.

Blend IPC