O Taller está dirixido exclusivamente a usuarios con conta activa no FinisTerrae III, para que poidan alcanzar un coñecemento máis profundo da utilización dos equipos e poder aproveitar mellor as ferramentas dispoñibles.

Data: martes 7 e mércores 8 de maio de 2024
Horario: de 11:00h a 13:30h
Plazas: 60
Modalidade: ONLINE, o luns 6 de maio enviaranse os detalles necesarios para a conexión aos asistentes.

Contido

1ª sesión:

Martes 7 maio de 11:00 a 13:30

Descrición avanzada do FinisTerrae III

 • Tipos e características dos sistemas de almacenamento. Uso avanzado.
 • Identificación das redes existentes e modos de uso.
 • Descrición do procesador e as súas características avanzadas.

Uso avanzado do sistema de colas:

 • Opcións de interese en comandos básicos
 • Uso de nodos especiais
 • Variables de contorna e personalización do profile de usuario
 • Dependencia de traballos
 • Notificacións por correo
 • Modificación de traballos

2ª sesión:

Mércores 8 maio de 11:00 a 13:30

Aplicacións, compiladores e ferramentas de desenvolvemento dispoñibles

Execución de traballos paralelos:

 • Memoria compartida (ej. OpenMP)
 • Memoria distribuida (ej. MPI)

Soporte de aceleradores:

 • GPU

Execución de múltiples tarefas:

 • Job arrays
 • Opción multi-prog
 • Trabajos multistep
 • GNU Parallel y srun
 • Workflows/pipelines

Utilización de contedores: Singularity

Utilización de contornas python: Conda

Formulario pechado