Por ser un taller introductorio, non hai prerequisitos expecíficos, aínda que sería desexable coñecer o funcionamento básico do sistema operativo linux, ao ser leste o SSOO que máis se emprega na plataforma cloud.

O taller impártese en horario de mañá de 10:00 h a 13:00 h no CESGA.

Contidos:

1.- Introdución ao cloud.

Opennebula como xestor de cloud

Infraestructura cloud do CESGA.

2.- Funcionamento de Nebula.

Introdución a recursos virtuais

Rexistro pechado

Introduccion a máquinas virtuais

3.- Nebula como recurso.

Funcionamento en entorno gráfico web

Funcionamento en entorno de comandos linux

4.- Casos de uso.

Registro cerrado