Outros

Plan Estratéxico 2017-2020
Plan Estratéxico Anual 2017
Plan Estratéxico Anual 2016
Plan Estratéxico Anual 2013-2016
Programa de actuacións, inversións e financiación 2021
Orzamento 2021
Programa de actuacións, inversións e financiación 2020
Orzamento 2020
Programa de actuacións, inversións e financiación 2019
Orzamento 2019
Programa de actuacións, inversións e financiación 2018
Orzamento 2018
Programa de actuacións, inversións e financiación 2017
Orzamento 2017
Programa de actuacións, inversións e financiación 2016
Orzamento 2016
Cadro persoal 2020
Cadro persoal 2019
Cadro persoal 2018
Cadro persoal 2017
Cadro persoal 2016
Estatutos Fundación CESGA
Poder Director-Xerente
Fichas posto de traballo
Instrucións internas de contratación